textařské a redakční služby

MMR: Rekonstrukce Svaté Hory má být modelový projekt obnovy a využití památek

12.11.2014 15:56

Projekt rekonstrukce Svaté Hory. Na Ministerstvu pro místní rozvoj dostala zelenou rekonstrukce a oživení národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami. Na realizaci projektu Příbram – Svatá Hora budou využity prostředky z Integrovaného operačního programu ve výši 162,5 milionu korun.

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. „Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné u památek obdobného charakteru po celé České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nově rekonstruované prostory poslouží duchovní činnosti a stálé výstavní expozici. Budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále najdou využití jako místo pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce pro žáky základních a středních škol. Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem. Celkové výdaje na projekt jsou plánovány ve výši 191,1 milionu korun, z toho 162,5 milionu přispějí strukturální fondy a 28,7 milionu státní rozpočet.

Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260.

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.