textařské a redakční služby

Město může ušetřit až 4,5 mil. Kč! (NÁZOR)

26.10.2015 15:34

Příbram má jedinečnou šanci využít dotace na nový územní plán a ušetřit  90% nákladů na jeho pořízení.


Město bez peněz

Město Příbram se zjevně trápí s nedostatkem financí ať již na rekonstrukce údržbu nebo samotný provoz.

Jeho představitelé zoufale hledají cestu k jakékoli úspoře. Tato cesta je mnohdy značně nepopulární. Krácení dotací,  zvyšení daně  z nemovitostí nebo zvýšení nájmů je cesta, kterou napravují dlouhá léta vyosenou rozpočtovou politiku i za cenu odlivu části voličů.

 

Strategický plán a CHKO

Současně se snaží o inovativní přístup v investiční politice a proto byl přepracován a doplněn základní dokument, který formuje krátkodobé a střednědobé cíle v oblasti rozvoje města tzv. STRATEGICKÝ PLÁN.

Do tohoto dokumentu se promítly nové vize v souvislostí s dlouhodobě nevyužitým potenciálem města samotného a  současně také  dlouho očekávané zrušení vojenského újezdu Brdy. Město sice v samotném vojenském prostoru nemůže uplatňovat investiční záměry, ale může se stát přirozenou základnou a zázemím s několika nástupními body do CHKO. Jako lídr regionu, jako obec s rozšířenou působností proto usilovalo o umístění správy CHKO do Příbrami.

 

Územní plán je základní podmínkou čerpání dotací

Veškeré plány rozvoje by měly mít oporu nejen ve Strategickém plánu rozvoje města, ale také v samotném ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE.  Územní plán má obecnou životnost 10- 15 let. Ten příbramský platí od února r. 2001. Z tohoto důvodu nemohl postihnout důsledky výstavby supermarketů, potřeby nových ploch pro průmyslovou výstavbu ani zmíněné zrušení CHKO a jeho důsledky atd.

 

Novela stavebního zákona vynucuje úpravy

V roce 2006 došlo k novelizaci stavebního zákona, jejíž důsledky se musí do územních plánů promítnou do konce roku 2020. Po uplynutí této doby přestanou staré územní plány platit a obce by ztratily možnost čerpat jakékoli dotace.

 

Překlopení vs. nový územní plán

Úpravy územního plánu lze dosáhnout dvěma způsoby:

1.      Tzv. „PŘEKLOPENÍM“ – úprava spočívá v opravě textu, nahrazení původní terminologie novou. Obsahová stránka musí zůstat stejná. Nepřipouští se žádná změna ani v textu ani ve výkresech. Po dobu zpracování nemůže paralelně probíhat žádná jiná změna.

2.      NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN – probíhá standardním způsobem, zapracovává požadavky občanů, obce i dotčených orgánů a organizací, řeší jejich kolize

Dosavadní postup radnice preferoval zdánlivě jednodušší a levnější variantu úpravy tzv. „PŘEKLOPENÍ“ územního plánu, která (dle Odd. územního plánu města Příbram) počítá s nákladem 1 mil. Kč a časovou lhůtou 1,5 roku. Oproti novému územnímu plánu, kde předpokládal náročnost 5 mil. Kč a dobu 3,5 roku.

Pro srovnání. Územní plán podobně velkého Písku trval necelé dva roky. Podmínky dotace umožňují zpracování téměř 4 roky.

 

Podmínky vyhlášené dotace však tento stav posouvá porovnání zcela jinam.

Překlopení (nelze uplatnit dotace) 1 mil. Kč

Nový územní plán (s dotací)       0,5 mil. Kč
Doporučení urbanistických autorit
Variantu nového územního plánu Příbrami doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj (metodický pokyn), Ústav územního rozvoje, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Krajský úřad středočeského kraje a několik dotazovaných magistrátů, městských architektů.

Dnes by mělo zastupitelstva města potvrdit trend, schválený minulým zastupitelstvem nebo revokovat toto usnesení a využít této jedinečné příležitosti.

 

Text  dotační výzvy:

Dotaci na zpracování a změnu územních plánů mohou získat obce s rozšířenou působností. Míra dotace činí 90 % !

Příjem žádostí:

• Datum zahájení příjmu žádostí: 14.9.2015, 9:00.

• Datum ukončení příjmu žádostí: 31.3.2017, 14:00.

Příjemci podpory:

• Obce s rozšířenou působností.

Typy podporovaných projektů:

• Zpracování územních plánů.

• Zpracování změn územních plánů.

Forma a výše podpory:

• Míra podpory je 90 %.

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na pořízení územních plánů: 450 000 Kč.

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na změnu územních plánů: 250 000 Kč.

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

Specifika a omezení:

• Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu..

• Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2019.


Že to město nestihne? Lichá obava, město zaměstnává min 3-4 specialisty na pořízení územního plánu s mnohaletou praxí.

Doufejme, že si zastupitelé nenechají z městského rozpočtového rybníka uplavat i tuhle rybu.
 
Vít Kučera, architekt
Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

 
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.