textařské a redakční služby

Lom a rybníky na Příbramsku jsou novými přírodními památkami

20.01.2014 17:00

Praha - Středočeský kraj vyhlásil šest nových přírodních památek. Jedná se o přírodní památky Bezděkovský lom u Bezděkova na Příbramsku, Dražská Koupě u obce Koupě na Příbramsku, Horní a Dolní obděnický rybník na Příbramsku, Kačina na Kutnohorsku, Kalivody na Rakovnicku a Štola Mořic na Benešovsku.

Přírodní památka Bezděkovský lom má rozlohu přibližně 20,5 hektaru. Žije zde čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná a slepýš křehký. Z rostlin například bělolist rolní a sléz velkokvětý. V lokalitě jsou vodní a terestrická stanoviště obojživelníků.

Celková výměra přírodní památky Dražská Koupě je 8,7 hektaru s populací kuňky ohnivé, která je zvláště chráněným a silně ohroženým druhem. Kuňka obecná je předmětem ochrany v přírodní památce Kalivody, která má rozlohu necelých 14 hektarů. A do třetice stejný druh žáby je nyní chráněn i na Horním a Dolním obděnickém rybníku (34 hektarů).
 
Vzácné druhy páchníka hnědého, lesáka rumělkového a krasce lipového, obojživelníků a rostlin pryšce lesklého a rdestu světlého jsou předmětem ochrany v přírodní památce Kačina s rozlohou 197,2 hektarů.

Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic je zimoviště vzácných netopýrů - netopýr velký, vodní, ušatý, dlouhouchý a netopýr řasnatý.

red
 

Diskusní téma: Lom a rybníky na Příbramsku jsou novými přírodními památkami

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.