textařské a redakční služby

Lidé v Rožmitálské žádají „únosné žití“. Chtějí zaplatit od města nová okna

14.03.2014 09:05

Příbram (Příbramsko) - Ve středu 12. března předali obyvatelé Rožmitálské ulice na Březových Horách do rukou starosty města Pavla Pikrta petici za „únosné žití občanů v Rožmitálské ulici“.

„Petici podepsalo na 70 občanů. K petici se chtějí připojit také obyvatelé Husovy ulice, takže podpisů bude ještě víc,“ řekl serveru pribramag.cz Vladimír Srnka z Březových Hor.

sdb

Znění petice

Petice za „únosné žití občanů v Rožmitálské ulici“
My, občané Rožmitálské ulice, apelujeme na zaměstnance MěÚ Příbram a naše volené zástupce, aby udělali pro své občany zde žijící něco, pro odstranění nežádoucích dopadů z přetížené komunikace místní a státní dopravou. Nelze se spokojit s odkazem na to, že tato silnice není jejich (tedy města Příbram), protože se jedná o státní silnici. My, osadníci Rožmitálské ulice, jsme občané tohoto města, na které také obec dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu, tudíž žádáme zaměstnance našeho MěÚ Příbram a volené zástupce, aby se starali o všechny své občany, tj. i o nás a zmírnili naše veliké znevýhodnění, plynoucí ze zde přetížené dopravy.
 
Konkrétní problematika se týká:
1. Nadměrná hustota provozu – velice znesnadňuje vyjíždění aut z garáží nebo bočních uliček, neustálé otřesy (praskání zdiva), v úzkých místech velká auta jezdí až za střední dělící čárou.
2. Vysoká hlučnost – ve dne i v noci. Mnozí občané, pokud mohou, orientují své ložnice na druhou stranu od silnice, ale dnes to již nestačí. Vysoká hlučnost je často spojená s vysokou, nedovolenou rychlostí projíždějících aut.
3. Veliká prašnost a výfukové zplodiny – problematické větrání, zaprášené omítky.
4. V zimě nebo za deštích – mokrá, špinavá tříšť od projíždějících aut naprosto devastuje omítky domů, které nejen že jsou neustále špinavé, ale díky soli, mají velice nízkou životnost (v nezatížené oblasti vydrží omítka 50 let, zde sotva pět let!). Procházející lidé jsou zde vystavováni špinavým „sprchám“ jemné tříště, kterou nezastaví ani zbudované zábrany.
5. Některé domy byly již dříve (za socialismu) velice znehodnoceny zvednutím úrovně vozovky, čímž dodnes dochází k zvýšené vlhkosti čelních zdí, opadávání omítky, vnitřní plísně, atp. Proto apelujeme na představitele nové, současné, demokratické doby, aby zastavili další znehodnocování těchto domů a života v nich.

Naši zastupitelé doposud nevyřešili dlouho diskutovaný vnější obchvat, který by vyvedl tento zatěžující provoz mimo historické jádro Březových Hor a Rožmitálskou ulici. Vzhledem k tomu, že v dohlednu nejsou žádné náznaky na zbudování tohoto obchvatu, navrhujeme – žádáme náhradní opatření:
1. Umístit aktivní dopravní značení informující o konkrétní rychlosti se záznamem projíždějícího auta a eventuálně žádající o zpomalení – do Rožmitálské ulice směrem od Bohutína, před pravou odbočkou k autoservisu. (Mimo jiné, v této lokalitě je umístěn dům seniorů (Sanco) a často tam musí stát sanita či jiné obslužné vozy, což v místě vyvolává obtížné dopravní situace.)
2. Po realizaci bodu 1. častější kontroly dopravní policie na dodržování rychlosti (v obou směrech).
3. Časté čištění Rožmitálské ulice (v některém roce nebyla čištěna ani jednou, plevel po stranách dosahoval půlmetrové výše – v bahně po stranách se mu dařilo), sami občané nemohou apelovat na státní službu údržby, jedině prostřednictvím svých zástupců.
4. Při zimní údržbě radlicí – jezdit nižší rychlostí (jinak v době povolení mrazů vzniká od radlice gejzír „břečky“, která ohodí dům až do výše 2,5 metru, o člověku ani nemluvě).
5. K usnadnění výjezdu či odbočení aut do místa bydliště – souvislý, prostřední pruh opravit na přerušovaný.
6. Dle vzoru jiných měst zaplatit výměnu oken za třívrstvá, vakuovaná okna (protihluková) v čelní zdi domu a zdi, kde jsou okna kolmo k silnici.
7. Jednou za pět let zaplatit náklady na periodickou údržbu zdi domu, přilehlou s Rožmitálskou ulicí, do výše tří metrů (resp. po dobu neexistence vnějšího obchvatu).

Za ochotu a vyslyšení žádosti k „únosnému žití“ děkují
osadníci Rožmitálské ulice, Březové Hory – Příbram VI
Dne 10. 3. 2014

Diskusní téma: Lidé v Rožmitálské žádají „únosné žití“. Chtějí zaplatit od města nová okna

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.