Lidé v Orlově se mohou připojit k nové kanalizaci

12.12.2013 16:54

Orlov (Příbramsko) - V pátek 6. prosince proběhlo kolaudační řízení splaškové kanalizace v Orlově, na základě kterého může být kanalizace uvedena do trvalého provozu.

„Vlastníci jednotlivých nemovitostí mohou tímto zahájit vypouštění odpadních vod do této splaškové kanalizace,“ řekl příbramský starosta Pavel Pikrt.

Před připojením je však nutné uzavřít smlouvu o odvedení odpadních vod s provozovatelem kanalizace, kterým je společnost 1. SčV.

Projekt odkanalizování Orlova trval přibližně rok a zakázku získala společnosti Energon Dobříš.

sdb