textařské a redakční služby

Král: Chceme prošetřit faktury 1. SčV za poslední čtyři roky (NÁZOR)

08.02.2015 14:51

Důkladné prošetření kauzy podivných faktur za šest milionů korun, které městu Příbram vystavila loni na podzim vodárenská společnost 1. SčV, požaduje Šance pro Příbram. Ta má v místním zastupitelstvu tři mandáty. Na jeho nejbližším veřejném jednání bude požadovat vytvoření speciální pracovní skupiny odborníků, která by se touto kauzou podrobně zabývala.

„Každé z volebních uskupení, která tvoří zastupitelstvo města, by do skupiny nominovalo jednoho odborníka. Ti by pak prověřili technickou a provozní dokumentaci i oprávněnost fakturace vůči městu ze strany 1. SčV za poslední čtyři roky. Navrhneme, aby kontrola byla namátková u faktur vyšších než 100.000 korun.

Šance pro Příbram považuje případ zatím konkrétními pracemi nedoložených nebo jen částečně doložených faktur za šest milionů korun ze strany 1. SčV za velmi závažný. A stejný názor má i velká většina příbramských zastupitelů. Ti proto také minulý měsíc neschválili jejich proplacení. Týkalo se to faktur za plošnou výměnu poklopů na kanalizačních šachtách, za havarijní opravy vodovodních a kanalizačních řadů a za údajné opravy na čističce odpadních vod.

Podle našeho názoru nedělá 1. SčV správně, a v některých případech zřejmě ani vůbec, běžnou údržbu. Z toho plynoucí havárie pak platí ze svých kapes obyvatelé města. Musí se proto například prověřit provozní dokumentace a návody výrobců, zda nebyla ze strany 1. SčV porušena povinnost provádět pravidelnou údržbu.

Oprávněnost problematických faktur má podle rozhodnutí vedení města posoudit soudní znalec, na němž se shodne generální ředitel 1. SčV se starostou města. Obáváme se ale trochu, aby nad důkladným prošetřením této kauzy nakonec nezvítězila pouze jejich společná snaha po smíru. Není taky jasné, jaké zadání soudní znalec dostane. Bezpodmínečně nutné je prošetřit, jestli se 1. SčV stará o svěřený městský majetek správně a jestli si nejen loni na podzim, ale i v minulých letech skutečně fakturovala jenom to, co měla.

Redakční titulek. Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Vladimír Král, Šance pro Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.