textařské a redakční služby

Kdo uhasí Brdy? (NÁZOR)

17.02.2014 16:32

V těchto dnech vrcholí souboj o budoucí osud Vojenského újezdu Brdy. Chtěl bych přidat jeden z dalších názorů na tuto problematiku. Tentokrát z pohledu bezpečnosti a to zejména protipožární.

Z vlastní zkušenosti hasiče vím, že likvidace požáru lesa je obzvláště v hůře přístupném horském terénu velice náročný. A to jak pro techniku, na dopravu vody, tak i na zasahující hasiče. Navíc v prostoru vojenského újezdu lze počítat i s velkou pravděpodobností výskytu nevybuchlé munice.

V současné době zajišťuje na území vojenského újezdu požární ochranu speciální hasičský vojenský záchranný sbor dislokovaný v Jincích, který je na zásahy při požárech v těchto velice nebezpečných podmínkách dobře vycvičen. Nejenže zná velmi dobře místní situaci, ale jeho členové mají i velmi dobré povědomí o možném riziku výskytu nevybuchlé munice a ví moc dobře, jak se mají v případě požáru na území vojenského újezdu chovat.

Nyní si položme otázku, kdo bude zajišťovat požární ochranu na tomto území po odchodu vojáků?

Budou to snad obce a jejich jednotky Sborů dobrovolných hasičů? Jsou na to připraveny a mají obce a jejich dobrovolní hasiči na tuto činnost odpovídající výstroj, znalosti a techniku, jejíž pořízení není levné? Podle mého názoru na složité a nebezpečné zásahy na území Vojenského újezdu Brdy dobrovolní hasiči připraveni nejsou. A bohužel ani nemají na zásahy v tomto terénu, až na výjimky, odpovídající techniku. Sebevětší nadšení a obětavost, se kterým dobrovolní hasiči jdou do zásahů, profesionalitu, kvalitní technické vybavení a zkušenosti nenahradí.

Proto vítám rozhodnutí pana ministra, který stáhl návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy z projednávání v Poslanecké sněmovně. Podle mě existuje příliš mnoho nejasností, které by představitelé ministerstva obrany měli veřejnosti řádně vysvětlit dříve, než učiní nevratné kroky. Zajímá mne například, proč Armáda ČR opouští Brdy, když zde i dál budou muset cvičit vojáci z Jinců? Rovněž nám vojáci stále nepředložili účetní rozvahu, jaké jsou náklady a příjmy z provozu VÚ Brdy a zdali nebudou náklady na správu CHKO a zajištění bezpečnosti v tomto prostoru daleko vyšší, než kolik stojí český stát Brdy nyní.


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Martin Poulíček, příbramský radní (ČSSD)

Diskusní téma: Kdo uhasí Brdy? (NÁZOR)

Datum: 18.02.2014

Vložil: pavel

Titulek: Není to takové drama.

Dobrý den pane Poulíčku. Na Váš příspěvek budu také reagovat podrobněji dnes, nebo spíš zítra. Ale přesto - velmi krátce, aspoň nyní:
Nevybuchlé munice je v Brdech minimum - víte to stejně dobře, jako já. Ale budiž, vyloučit se to nedá. Stejně tak víte, že se zpravidla může nacházet na tzv. cílových plochách a v jejich bezpečnostních zónách (abacích). Tam občas dochází k požárům v důsledku vojenského výcviku. Nejčastěji samozřejmě právě na těch dopadovkách. Aby se požár mimo ně nerozšířil, je kolem nich vybudován cca 10m široký protipožární pás (příkop) - v rovinatějších úsecích většinou silně zamokřený. Tyhle požáry jsou výborné - zpomalují sukcesi a pravděpodobně bude už v nejbližší době třeba je občas uměle vyvolat - v rámci managementu přírody v budoucí CHKO. Není je třeba hasit, stačí je jen kontrolovat.
Pokud si vzpomínám, jedním z "argumentů", jak moc je újezd využíván (a tudíž prý i potřebný) bývá tvrzení, že kromě armády tam cvičí i další složky IZS - tedy včetně hasičů. To je jistě pravda - a dobře si pamatuji, že např. i civilní hasičské (požárnické) sbory bývaly přítomny při střelbách u dopadovek - společně se speciální protipožární jednotkou z Jinec. Nepochybně při tom získaly řadu cenných zkušeností.
No - a hlavně - v Jincích posádka zůstane i po zrušení újezdu (k výcviku bude mít k disposici cca 560 ha v Brdech, hlavně na CP Brda a v jejím okolí). Spolu s posádkou tam zůstane i Vámi zmiňovaná speciálně vycvičená hasičská jednotka, která si asi umí poradit i v extrémních horských podmínkách v prostředí vybuchujících tun munice. Svoji práci určitě dobře ovládá, stejně jako vojenští pyrotechnici, když dokázali, že za celou dobu existence brdské střelnice tam nedošlo k žádnému úrazu (natožpak k úmrtí) v souvislosti s kontaktem s nevybuchlou municí. A to přesto, že se rok co rok dopadovky hemží sběrači borůvek a brusinek, kteří tam "hamtají" všude jinde, než po cestách. Jak jsem sám už poznal, MO je velmi vstřícné k potřebám a požadavkům obcí kolem Brd - a vůbec nepochybuji, že nebude váhat poskytnout tuto speciálně vycvičenou jednotku v případě nějaké mimořádné události, jakou je určitě i nějaký ten požár v Brdech. Tak, jak to běžně poskytuje i obci Jince.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.