textařské a redakční služby

Kdo financuje kampaně příbramských politických stran a hnutí

24.09.2014 07:36

Obrátili jsme se na příbramské politické strany a hnutí, které kandidují v říjnových komunálních volbách, a položili jim několik otázek, jež se týkají jejich financování. Přinášíme kompletní přehled odpovědí. Reakce stran a hnutí publikujeme v pořadí, v jakém jsme je obdrželi. Některé strany na výzvu nereagovaly.

1) Kolik peněz investujete nebo jste již investovali do kampaně před komunálními volbami?
2) Na kolik máte vyčísleny služby, které vám poskytují firmy nebo jednotlivci, za které neplatíte?
3) Jací jsou tři největší sponzoři?
4) Máte sponzory, kteří si nepřáli být uvedeni v souvislosti s vaší volební kampaní?

Marta Frýbertová, Hnutí Otevřená radnice
1) Náklady na kampaň hnutí Otevřené radnice jsou zatím na částce 50.826 korun včetně DPH (k 15. 9. – pozn. red.). Jak vyplývá i z názvu našeho hnutí, jsme připraveni kopie faktur kdykoliv předložit k nahlédnutí.
3) Jeden z našich kandidátů nám nabídl zdarma možnost si na jeho firemní auto dát polepy s logem Otevřené radnice a s fotografií Martina Bartoše, kandidáta na senátora.
4) Jiné služby zdarma nemáme a úmyslně jsme neoslovovali ani žádné sponzory, stejně jako hnutí Otevřená radnice na republikové úrovni.    

Jindřich Vařeka, ANO
1) Výdaje na kampaň byly plánovány okolo 250.000 korun. Jak to v tuto chvíli vidím, celková suma výdajů se bude blížit 300.000 korun.

2) Na všechny dary finanční i nefinanční povahy podepisuje v rámci maximální transparentnosti za Hnutí ANO darovací smlouvu osobně pan Andrej Babiš. V případě nefinančních darů se v Příbrami jedná prakticky pouze o poskytování reklamních ploch. Celkovou částku tohoto typu daru odhaduji na asi 35.000 korun..

3)  Největší sponzoři jsou dva. Je to firma Ravak a. s. (100.000 korun) a já osobně jako fyzická osoba (rovněž asi 100.000 korun). Ostatní sponzorské dary se pohybují max. ve výši 20.000 korun. Veškeré faktury smí být hrazeny pouze centrálou a Hnutí ANO Příbram nemůže čerpat více peněz, než kolik tam sponzoři naposílají. Všichni sponzoři souhlasili se zveřejněním svých jmen.

4) Mluvil jsem s mnoha potencionálními sponzory. Pokud někdo přispět odmítl, bylo to prakticky vždy jen proto, že dotyčný nechtěl, aby jeho jméno bylo zveřejněno. Stín nad Příbramí se prostě stále ještě nerozplynul.

Lenka Kozlová, Piráti
1) Naše kampaň nebude stát více než 25.000 korun.
2) Nevyčíslujeme takzvané člověkohodiny, je to práce, kterou odvádějí dobrovolníci z řad členů a příznivců, jedná se například o vytvoření grafiky.
3) Nemáme žádné sponzory, náklady spojené s kampaní platíme z rozpočtu krajského sdružení a místního sdružení.
4) Nemáme „utajené“ sponzory.

Ivan Šedivý, ODS
1) Předpoklad je okolo 200.000 korun.
2) Nejsou služby, za které neplatíme.
3) Zatím převážná část jsou finanční prostředky od našich členů a každý přispívá podle svých možností.
4) Tuto věc jsem s nimi zatím neprojednával.

Petr Stříbrnský, TOP 09
1) Náš rozpočet na komunální kampaň včetně započtení služeb a materiálů, které nám poskytuje krajská kancelář, to je reklamní trojhrany, část plachet a tiskovin a podobně, bude do 150.000 korun, aktuální hodnota (k 19. 9. – pozn. red.) je 126.455 korun . Je to více než obvykle, ale rozhodli jsme se že v rámci kampaně podpoříme i svého kandidáta do senátu Václava Švendu.

2) Nikdy jsme nepočítali, jaká je cena, když některý z našich přátel a podporovatelů vyvěsí plachtu na plotě. Také nám bezplatně pomáhají přátelé a příbuzní s roznosem letáků. Tyto „služby“  hojně využíváme a lidsky mají pro nás velkou cenu. Opravdu hodně věcí si děláme sami a čas nebo projetý benzín si nijak nepočítáme.

3) Tři naši největší sponzoři jsou lidé z našeho středu, členové příbramské TOP 09, s tím, že to třetí místo je ještě dělené mezi několik osob. Zatím je vítěz našeho pomyslného žebříčku sponzorů na prvním místě s darem 25.000 korun. Máme za sebou již několik kampaní, a tak už umíme udělat hodně muziky za málo peněz. Jsme zvyklí platit kampaně z valné většiny ze svých vlastních peněz, z řádných a mimořádných příspěvků a darů našich členů. Prostě si vždycky sedneme, řekneme si, jak kdo na tom je a kolik by tak do toho mohl dát, a jdeme na to. Samozřejmě se snažíme oslovovat i případné sponzory, a tak se třeba i na základě vašeho článku někdo ozve a pořadí se ještě změní.  

4) Nemáme žádné takové sponzory , kteří si nepřáli být jmenováni a ani to není možné. I mimořádné dary a příspěvky našich vlastních členů musí projít přes centrální transparentní účet TOP 09. Potom teprve jsou z tohoto účtu propláceny faktury. Na všechny dary, peněžní i nepeněžní, musí být sepsána darovací smlouva, a seznam dárců je zveřejněn na stránkách TOP 09. Je to sice někdy trochu nepraktické, zdlouhavé a administrativně náročné, ale je to jediná správná cesta. Více jen na: https://www.top09.cz/dokumenty/prehledy-prijmu-a-seznamy-darcu/. Volební kampaň je pak placena z těchto darů, peněz krajské kanceláře, to je peněz  za mandáty  a centrálně přijatých darů, a členských příspěvků.

Vladimír Král, Šance pro Příbram
1) Náš nepřekročitelný finanční limit pro předvolební kampaň je 500.000 korun.
2) To vyčíslené nemáme, je to podpora od mnoha našich kamarádů a přátel. Díky ním máme postavený web a spravovaný zdarma. Vycházejí nám vstříc například v tisku Fofr zpráv, pomáhají jako brigádníci. Jsme velmi vděčni i za podporu příbramských studentů. Pomoc všech těchto človíčků je pro nás nevyčíslitelná, protože je založená na tom, že se jim líbí myšlenka a cíle Šance pro Příbram, a proto nás podporují.
3) 1. Vladimír Král – 250.000 korun, 2. Petr Kareš – 200.000 korun, 3. Mnoho drobných dárců v částkách od 100 do 5000 korun (nedávají peníze, nýbrž nabízejí materiál, fyzickou či kreativní výpomoc).
4) Nemáme.

Josef Řihák, ČSSD
1) Naše kampaň pro komunální volby nás stála necelých 180.000 korun.
2) Žádné firmy pro nás nedělají nic zadarmo. Takové nejsou. Jediní jednotlivci, kteří dělají zadarmo, jsou naši členové či kandidáti.
3) V rámci kampaně žádné sponzory nemáme. Vše hradíme ze svých zdrojů.
4) Vzhledem k tomu, ze žádné sponzory pro komunální kampaň nemáme, je pro naši stranu tato otázka zbytečná.

Josef Vacek, KDU-ČSL
1) Do letošní komunální kampaně investuje KDU ČSL 30.000 korun.
3) Z centrály naší strany jsme dostali 4000 Kč. Zbytek finančních zdrojů jde z mých osobních úspor.
4) Naši kampaň nefinancuje žádný skrytý ani oficiální sponzor. Tímto krokem si chceme udržet „nezávislost při rozhodování“ při úspěšném vstupu do zastupitelstva města.

Jiří Schmidt, Změna pro Příbram – Volba pro město
1) Investovali jsme zatím pouze za fotografa a tisku plakátů – takže asi 4000 korun.
2) Asi 5000 korun.
3) Žádné sponzory nemáme a ani je nehledáme. Chceme zůstat naprosto nezávislí a bez jakýchkoliv závazků.
4) Nemáme žádné sponzory. Cíl naší kampaně je pouze seznámení veřejnosti s naším programem a našimi kandidáty, ne vystavovat své mordy na drahých billboardech a ohánět se jednoduchými líbivými hesly.  

sdb

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.