textařské a redakční služby

Kde skončí lidé, když ne na ubytovně (KOMENTÁŘ)

26.02.2014 17:44

Ubytovny se, částečně neprávem, staly předmětem nelibosti části příbramské veřejnosti, která je pokládá za potenciálně problémový zdroj z hlediska kriminality a asociálního chování. Ve městě funguje několik ubytoven a může se stát, že další přibudou.

Příbramská radnice popírala, že by  v případě ubytoven existoval zvláštní důvod pro znepokojení v souvislosti s kriminalitou. Poslední kroky ale ukazují, že vedení města tuto záležitost jako problém vnímá, navíc problém, který se může před komunálními volbami stát i politickým tématem.

Příbramští zastupitelé budou v pondělí rozhodovat o nějaké formě regulace ubytoven. Podle informací pribramag.cz dostanou k dispozici několik variant řešení, ovšem žádná z nich neřeší problém zcela, resp. jak by si přála část příbramské veřejnosti. Tedy nejlépe ubytovny radikálně omezit či zakázat.

Příbramská radnice může v zásadě postupovat podle „modelu Kolín“, který jako reakci na vznik několik ubytoven přikročil ke stavební uzávěře. V případě Příbrami by to předpokládalo nejen přijetí změny územního plánu, ale především by se město dostalo na právně tenký led. Takové rozhodnutí nedoporučuje ani krajský úřad a nakonec i pro samotné zájemce z řad potenciálních provozovatelů ubytovny se dá opatření obejít například tím, že daný objekt nebude označen jako ubytovna, nýbrž bytový dům. Přitom ubytovací režim se všemi neblahými vlivy (zejména zneužívání systému sociálních dávek na bydlení) by pokračoval dál.

Příbrami se tak nabízí vlastně jediná možnost, která by se dala nazvat jako obstrukční. Město se stává v mnoha případech účastníkem řízení. A může formou námitek, nesouhlasů a odvolání vcelku účinně blokovat vznik nových ubytoven. Tento systém může fungovat alespoň do doby, než stát přijme komplexní řešení, jež by mělo omezit byznys, který stojí především na zneužívání systému sociálních dávek a je někdy kombinován s prvky lichvy, vyděračství nebo využívání bezvýchodné situace některých lidí.

Při svém rozhodování by zastupitelé neměli rozhodně podcenit sociální rozměr celého problému. Pro řadu, možná většinu, lidí na ubytovnách je prakticky nemožné získat jiné bydlení. Je to z mnoha rozličných důvodů a navzdory tomu, že v Příbrami existuje přetlak nabídky bytů.

Pronajímatelé odmítají pronajmout nemovitost některým lidem. Obávají se například toho, že nezískají pravidelný nájem nebo že byt bude poškozen. V některých zemích funguje řešení pomocí garancí, do kterých vstupuje samospráva. Jednoduše řečeno, město spolupracuje při ubytování osob, které s tím mají nějaké problémy, a v případě potíží (třeba poškození bytu) se podílí na kompenzacích pro majitele. Tento systém je pochopitelně také zneužitelný, ale na druhou stranu zamezuje vzniku ghett, podporuje osobní přístup a začlenění některých sociálních nebo etnických skupin obyvatelstva do většinové společnosti.

V této chvíli, kdy takové řešení po ruce nemáme, je třeba mít na paměti, že někteří lidé jednoduše nemohou jít jinam než na ubytovnu. A takto k těmto službám „poslední volby“ i přistupovat.

sdb

Diskusní téma: Kde skončí lidé, když ne na ubytovně (KOMENTÁŘ)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.