textařské a redakční služby

Kauza Brdy: Proč? (KOMENTÁŘ)

18.02.2014 14:26

„Kdo chce psa bít, nějakou hůl si vždycky k tomu najde“ – chtělo by se mi napsat na příspěvek pana radního Poulíčka k otázce rušení Vojenského újezdu Brdy („Kdo uhasí Brdy“).

Ono je to opravdu s tím rušením újezdu takové divné – a vlastně na hlavu postavené. Neřeší se tu věcné problémy, neargumentuje se s fakty, ale s emocemi, strašením, podezřeními a obecně se zcela iracionálními tvrzeními. Je totiž víc než zřejmé, že tu jde ze strany odpůrců rušení újezdu o obyčejnou politiku a politikaření. Snad už na všechny stále dokola omílané obavy a zpochybňování bylo z různých stran nesčetněkrát odpovězeno, ale stále to vyvolává dojem debaty hluchých s němými.

Pravda – otázka, kdo bude hasit v Brdech požáry, tady opravdu ještě nebyla, to je originál. Zkusím na ni tedy také odpovědět. Pan Poulíček je hasič a určitě zná mnohem lépe než já, jak to v podobných případech chodí. Proto se nebudu ani pokoušet zabíhat do nějakých podrobností, ty opravdu neznám. Jak to v podobných případech činí odpůrci rušení újezdu – i já se zeptám: Jakpak se asi hasí požáry ve zrušených vojenských újezdech Ralsko, Mladá a Dobrá Voda na Šumavě?

Odhadoval bych, že podobně by se asi mohly hasit požáry i v Brdech. Zrovna z té Šumavy bychom si mohli vzít „mustr“ – je nejvíc podobná našim podmínkám. A k tomu bych ještě dodal: V Jincích i po zrušení újezdu bude dál působit vojenská posádka. A spolu s ní i ten speciálně vycvičený vojenský záchranný sbor, zvyklý asistovat při ostrých střelbách, kontrolovat, případně i tlumit a hasit požáry, které při nich občas vznikají. MO tuto jednotku v rámci dobrých vztahů dává v případě potřeby k dispozici i obci Jince. Věřím, že by ochotně vypomohlo i tam, kde by si civilní hasičské záchranné sbory (i přesto, že také v rámci IZS cvičí i v Brdech, jak je často připomínáno), nevěděly s nastalou situací rady. A tak tedy bych odpověděl, že Brdy nejspíš uhasí hasiči. Civilní, vojenští, případně obojí.

Že ti civilní nemají potřebnou techniku? No, já nevím, třeba ne (i když o tom pochybuji). V takovém případě ovšem si budou moci obce nárokovat příslušné dovybavení, když se ukáže, že jsou jejich požadavky oprávněné. Za předpokladu, že zde bude CHKO, nebudou se muset spoléhat pouze na to, co jim poskytne kraj nebo obec, ale i MŽP – jako ten, kdo financuje správu CHKO a její potřeby.

A když už jsem v tom, dovolím si vznést vůči odpůrcům rušení újezdu (a nejspíš i té CHKO) několik dotazů a poznámek:

1) Kolika lidem dává práci současný vojenský újezd? (Pokud je mi známo, prakticky se jedná jen o ty, co jako civilní zaměstnanci působí v jinecké posádce. Ta ovšem zůstává a ta pracovní místa tak zůstanou zachována také. VLS, s. p. zaměstnává necelých 200 osob. I VLS ale budou hospodařit v Brdech dál – tam také lidi o práci nepřijdou. Kdo by tedy přišel zrušením újezdu o práci? Nejspíš zaměstnanci Újezdního úřadu – odhadem tak 10 lidí. A asi nikoli všichni – pro některé z nich by se nejspíš našlo místo ve Správě CHKO.)

2) Za posledních 18–20 let došlo k radikálnímu zhoršení stavu přírody v Brdech, mj. i ke zhoršení kvality a vydatnosti tamních vodních zdrojů. Ten stav stále trvá a zhoršuje se a je důsledkem nešetrného hospodaření podniku VLS, s. p., který se žene (je hnán) za ziskem za každou cenu. Kdo tu přírodu v Brdech zachrání, když tu nebude nikdo, kdo by donutil „hospodáře“ opravdu hospodařit, a ne plundrovat? A kdo to zkontroluje?

3) S čím bude armáda už za dva roky v Brdech cvičit, když jsou vhodné jen pro střelby dělostřelectva (a omezeně jako letecká střelnice)? A když houfnice DANA, jichž už je v provozu jen pár, definitivně morálně zastará v letošním a příštím roce a bude muset být vyřazena z provozu? Má snad MO prostředky na nákup nových, náhradních (a velmi drahých) zbrojních systémů?

4) Jsou snad starostové podbrdských obcí (nebo i jejich obyvatelé) těmi, kteří se mohou zodpovědně a odborně vyjádřit k tomu, zda armáda potřebuje Brdy k výcviku? Nebo by se měli rozhodnout odborníci na MO a v AČR? (Tedy – oni se už vyjádřili – a řekli, že Brdy nechtějí).

5) Všichni svorně tvrdí, že je třeba přírodu v Brdech chránit. Armáda jasně řekla, že od toho tu není. Že k tomu jsou povolány jiné instituce a navrhla vyhlásit CHKO. MŽP to akceptuje a proces vyhlašování CHKO Brdy už probíhá. Domnívají se snad odpůrci rušení újezdu, že ten přírodu v Brdech ochrání? (Zvlášť, když je už nyní víc než zřejmé, že tomu tak není – a že naopak v současném režimu je příroda v Brdech devastována tak, jako nikdy v minulosti?)

6) Vyhlášením CHKO a zpřístupněním újezdu veřejnosti by nastal turistický boom, který by poskytl nejspíš stovky nových pracovních příležitostí v podbrdských obcích a přinesl do nich i potřebné finance. Chtějí snad odpůrci rušení újezdu ty obce a lidi, kteří v nich bydlí, o tuto příležitost a šanci připravit? Proč? (Je zvláštní, že právě toto zřejmě podporuje ČSSD, která by snad měla lidem pomáhat práci najít – a nikoli jim jí brát.)

7) Nejen současný, ale i budoucí právní stav (i po zrušení újezdu) dává plnou záruku, že pozemky v Brdech nebude možno prodat, zůstanou ve vlastnictví státu a budou nadále sloužit k plnění funkcí lesa. Tak by tomu bylo, i když by újezd byl zrušen a ani CHKO nevznikla. Její existence však tohle nejen posílí, ale zaručí i péči o přírodu – na tu se VLS nezaměřují, ani na to nemají prostředky. Proč tomu odpůrci rušení újezdu brání?

8) Vojáci se celkem jasně vyjádřili nejen o tom, že Brdy nepotřebují, ale také, že naopak Boletice chtějí a potřebují. Proč jim odpůrci rušení újezdu vnucují ke zrušení Boletice, které armáda potřebuje, a nutí ji zachovat Brdy, které jí jsou k ničemu?

9) CHKO není pouze instituce, která je povolána chránit a pečovat o přírodu, ale i „značkou kvality“, která přitahuje návštěvníky, pomáhá tak velmi významně ekonomice regionu a tím i státnímu rozpočtu. O kolik by připravili odpůrci rušení újezdu český stát tím, že by tomu zabránili? (A donutili MO vynakládat další prostředky na správu území, které nepotřebuje).

10) Stále se odpůrci rušení újezdu ohánějí údajnou ochranou přírody. Jen ve vojenské části Brd bylo podáno na 50 návrhů na vyhlášení MZCHÚ (v kategoriích národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka). Doposud zde nebylo vyhlášeno ani jediné. Proč asi?

Bylo by opravdu dobré, aby odpůrci zrušení újezdu na tyto otázky pravdivě a seriózně odpověděli. Jinak by se chovali úplně stejně, jako ti, kteří bez podložených argumentů a jen z politických důvodů prosazovali v Brdech výstavbu amerického radaru. To, co někteří ze současných starostů vyčítali tehdejší vládě, činí teď sami. Proč?


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Pavel Čámský, Brdy-Res publica

Diskusní téma: Kauza Brdy: Proč? (KOMENTÁŘ)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.