textařské a redakční služby

Jednání zastupitelstva bylo plné protikladů (NÁZOR)

17.12.2014 09:16

Do tří pracovních dní zasáhlo 2. jednání nového příbramského zastupitelstva. Neveselý rekord. Někteří staronoví zastupitelé zkrátka ukázali, že i po volbách jsou ve formě a jsou ochotni diskutovat dokola o všem a o ničem. A představitelé koalice dokázali, že nezkušenost a naivita, s jakou k některým aspektům vládnutí ve městě přistupují, je opravdu výrazná.

S postupujícím časem jednání však bylo znát, že konstruktivnost a zájem o zachování duševního i fyzického zdraví je nám všem přednější. Chtěl bych krátce okomentovat některé body, které byly na programu jednání. Mrzí mne, že koalice ANO a TOP 09 zrušila realizaci zateplení budovy příbramského plaveckého bazénu, argumenty pana místostarosty Švendy mi nepřišly logické a dostatečné. Jednalo se o dobře připravenou investiční akci, která by vedla k výrazným úsporám a větší efektivitě v oblasti tepelného hospodářství.

Abych vyrovnal pomyslné misky vah, musím pochválit přístup vedení města, s jakým došlo k obsazení finančního a kontrolního výboru, což jsou orgány zastupitelstva města zřizované ze zákona povinně. Zastoupení jednotlivých subjektů na mě působí korektně, byť asi ve dvou případech mi přišlo, že přeci jen některé negativní vztahy osobního charakteru se projevily. Věřím, že oba výbory i přes vzrušenou atmosféru při jejich obsazování budou fungovat dobře a plnit svoje úkoly a že na ně zastupitelstvo bude brát ohled.

Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o dotaci na terénního pracovníka pro rok 2015, čímž potvrdilo návrh bývalého vedení města. Jedná se určitě o prospěšnou záležitost. Mimořádnou dotaci získala také TJ Sokol Příbram. I zde jsem rád, že se k věci přistoupilo s logikou a že jsme našli širokou shodu na podpoře tohoto významného sportovního celku. Mrzí mne však nevhodné invektivy radního Dvořáka, který významně upozorňoval na fakt, že se jedná o dotaci, a nikoliv o dar, jak to dělalo bývalé vedení. Řekl, že darům je již konec.

Nepovažuji tón ani obsah jeho slov za vhodný. Většina peněz se rozdělovala formou dotací a nevidím důvod k osobnímu napadání. Stejně tak se musím velmi důrazně ohradit proti slovům radního Dvořáka, že minulé vedení po sobě nechalo prázdný stůl ve smyslu příprav rozpočtu na rok 2015. Není to pravda a lze to dokázat. Bývalé vedení započalo přípravné práce na rozpočtu na příští rok, vyzvalo například ředitele škol, aby předložili svoje požadavky, proběhla předběžná jednání tak, jak bylo vždy v měsících září či říjnu zvykem. Takže toto vnímám jako hrubou nekorektnost od pana Dvořáka.

Jsem velmi rád, že se koalici, byť o jeden hlas, nepodařilo prosadit zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Jednalo se o zvýšení na roční sazbu 528 korun, ke kterému však nebyl žádný důvod a většina zastupitelů se pro toto navýšení nenašla. Považuji to za správné rozhodnutí a naopak vidím možnost k případnému snížení tohoto poplatku, a to i s ohledem na výborné výsledky občanů Příbrami ve třídění odpadu.

Chtěl bych také okomentovat diskuzi nad materiálem, který řešil obsah projektu v rámci IPRM č. V, ze kterého vedení města vyňalo rekonstrukci a revitalizaci Březohorské ulice, ačkoliv k tomu opět nebyl žádný technický, rozpočtový či jiný objektivní důvod. Bohužel byl tak zrušen další perfektně připravený projekt, na kterém se podílelo bývalé vedení města, ale kterému se zejména velmi intenzivně a dlouhodobě věnovalo mnoho úředníků a dalších osob, jejichž práce tak nyní přichází vniveč.

Z mediálně sledovaných bodů bylo na programu schválení ceny vodného a stočného pro rok 2015. Již před jednáním bylo jasné, že hodnoty těchto poplatků zůstanou zachovány podle cen letošních. Chci však znovu zopakovat, že hlavní zásluhu na tom má bezpochyby bývalý první místostarosta Ivan Šedivý, který vedl jednání. Vedl je s jasným – a jak vidíme dnes – tak úspěšným cílem – cenu vodného a stočného zachovat.

Bohužel nebyla schválena odměna řediteli Technických služeb Příbram – jednalo se o jeden z bodů, které při jednání rady města v minulém volebním období pozastavil podle zákona starosta Pavel Pikrt. Chtěl bych tedy alespoň skrze média pochválit ředitele Máchu za jeho práci, za systém, který vybudoval. Je vidět v každodenním provozu města, že Technické služby Příbram fungují lépe a efektivněji, hospodaří se výborně a v ulicích je to znát. Technické služby Příbram jsou velmi rozsáhlou organizací, personálně i objemem práce a minulá rada se domnívala, že výborný výkon této organizace a zlepšující se práci je vhodné ocenit. Nové vedení města má asi jinou představu, a tak odměnu neschválilo.

Na závěr bych chtěl vyjádřit podporu návrhu, který zazněl na zastupitelstvu při několika bodech, které se týkaly odprodeje malých kousků městských pozemků do soukromého vlastnictví. Zastupitelstvo zdlouhavě teoretizovalo o ceně, za kterou by se měly tyto často více než deset let používané pozemky prodávat. Podobné diskuze nastanou vždy několikrát do roka, protože podobných prodejů je mnoho a nejedná se o nic zásadního. Proto vítám návrh, aby byla vytvořena ucelená koncepce a metodika, která tyto věci zjednoduší a vyjasní a která bude k nahlédnutí a prostudování i občanům a všem zájemcům.

Bohužel, nové vedení o koncepcích hovořilo před volbami i po nich a znovu o nich hovořilo i při navrženém prodeji jednotlivých městských bytů, v některých případech i čtvrté kategorie z hlediska kvality – například v Březnické ulici. Opět se ukázalo, že vládnoucí koalice nemá příliš jasno v tom, co skutečně chce. Ale prosím – mají právo na čas, aby se v budoucnu chybám všichni vyvarovali.


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Juraj Molnár, zastupitel a předseda ČSSD Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.