textařské a redakční služby

Jak to bylo s náměstím TGM? Co se (ne)povedlo (IV)

11.10.2014 12:45

Architekt Vít Kučera je spojován s rekonstrukcí náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Ta pro jedny představuje úspěšnou investici, pro jiné stav, kdy se změnilo k lepšímu aspoň něco, a pro další naprosto promarněnou šanci na získání kvalitního veřejného prostoru pro příští  desítky let. Architekt Kučera v seriálu pro server pribramag.cz odhaluje zásadní momenty, o nichž příbramská veřejnost dosud nevěděla.

O čem se nemluvilo: Jak to bylo s náměstím TGM v Příbrami (I)

O čem se nemluvilo: Jak to bylo s náměstím TGM? Co jsem ve skutečnosti předložil městu (II)

Jak to bylo s TGM? Šok. Závory uprostřed náměstí (III)


Závěrem by bylo možno konstatovat, že duel dopravního řešení a urbanistického konceptu neprohrál architekt. Tím poraženým je náměstí jako takové. Malou záplatou se může zdát, že návrat k logickému řešení není nemožný, ba dokonce ani finančně nedostupný. Ke zrušení silnice I. třídy dojde v budoucnu tak či tak. Přemístění zastávek je otázkou několika set tisíc korun.

Proluka do Plzeňské bude čekat na regulační plán a vhodného investora. Nejpodstatnější je ovšem politická vůle a prozíravost či vize. Bilanci povedeného a zpackaného vidím osobně takto (zcela záměrně se nedotýkám fontány jako takové, kde je můj pohled poněkud závislý, a dopravního řešení, které by měli posuzovat odborníci; můj pohled je také doposud zmítán spoustou emocí):

Co se povedlo?
1. Oprava kostela.
2. Nahradit přerostlou neudržovanou zeleň okolo kostela a vymýtit záhonky kolem silnice.
3. Nasvícení kostela.
4. Osvětlení zemními světly podél komunikace.
5. Úprava chodníku kolem Špalíčku.
6. Renovovace historické kašny.
7. Zrušení lesíku před budovou Rudných dolů.

Co se nepovedlo?
1. Udržet zásadní koncept nápravy asanace.
2. Zrušit průtah hlavního dopravního tahu přes centrum.
3. Smysluplně dořešit parkování.

Dá se s tím něco udělat?
1. Zrušit silnici I/66 a dopravu převést do Březnické u Agipu a další spojení v Prokopské. Tam změnit hlavní na vedlejší do náměstí a hlavní značit směr Milínská–rokopská. Později rozšířit mostek na Prokopské na čtyři pruhy (v současnosti je rekonstruována ulice Čs. Armády; jsem zvědavý, jestli se do projektu podobný impuls dostal).

2. Na spodek náměstí kolem kašny osadit stromy do dlažby.

3. Přesunout zastávky MHD na druhou stranu a u kostela zrušit. Dosázet stromy po obvodu.

4. Opticky uzavřít Plzeňskou. Přesunout terasu Zlatého soudku z boku budovy dopředu do náměstí a napojit frontu domů objektem až na hranu Plzeňské ulice. Chodník zavést klidně do podloubí. Funkčně by to mohl být parkovací dům s nájezdem z Hradební ulice. Prozatím by stačilo nabídnout pozemek investorům.

5. Upravit parkování na hlavní parkovací ploše.

6. Zrušit parkování před Komerční bankou.

7. Vybudovat veřejné toalety v podchodu Rudných dolů podle původního záměru.

8. Mezi kašnou a Komerční bankou postavit lehkou mobilní stavbu kavárny/cukrárny/vinárny.

9. To vše by se mělo dít prostřednictvím architektonické soutěže, nikoliv laciným výběrovým řízením se zaručeným katastrofálním výsledkem.

Důsledky nenaplněného konceptu představují aroganci politické síly, ale jsou napravitelné. Mnohem větším a nenapravitelným zločinem je způsob zacházení s historickými artefakty, které byly při archeologickém průzkumu odkryty. Objevená středověká studna byla bez milosti zasypána a zbytky nejstaršího objektu – hutní pánve – vyvezeny na skládku. To už není arogance.

Náměstí se změnilo. Mnozí si do podoby náměstí promítají symboliku politických kauz posledních let. Česká společnost je zvyklá pouze kritizovat a má černobílé vidění. Pokud pochválíte protivníka, jste označen za zrádce. Osobně jsem rád, že Příbram tímto politickým, společenským i urbánním procesem prošla, protože mnohé to vyléčí z letité letargie, uvědomí si sounáležitost s místem, v němž bydlí, a leckteré to může dokonce i aktivovat. Znamenalo by to, že po období klondiku prospektorů, osidlování a absence ztotožnění se s vlastní historií Příbram konečně dospěla. A to bych si skutečné přál.

Vít Kučera, architekt

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.