textařské a redakční služby

Jak se koalice postaví k hazardu? Velká neznámá (KOMENTÁŘ)

18.11.2014 08:46

Hazard představuje pro město významný zdroj finančních prostředků, každoročně se jedná o desítky milionů korun (například v roce 2013 šlo o přibližně 27 milionů korun). Jde o jeden z mála takto velkých balíků peněz, se kterými mohou zastupitelé poměrně jednoduše disponovat. Nyní vyvstávají dvě otázky: Co s prostředky učiní současná koalice? A bude mít odvahu tyto prostředky „škrtnout“?

Programové prohlášení koalice ANO a TOP 09 je v některých záležitostech poměrně podrobné (až do té míry podrobnosti, že je například navržena konkrétní hodina začátku veřejného jednání zastupitelstva), ovšem o hazardu není v programovém prohlášení ani čárka (vyjma toho, že koalice uznává, že k negativním vlivům jako gamblerství může vést nezaměstnanost).

Ne všichni zastupitelé jsou nakloněni radikálnímu omezení hazardu v Příbrami. Důvody jsou v zásadě tři – obava z toho, že hazard se přesune do obcí v okolí, absence prostředků pro sport (sportovní lobby je v Příbrami silná a bude se snažit opět získat velkou část prostředků pro sebe) a již zmiňovaná možnost získat velký balík peněz do rozpočtu, které mohou zastupitelé rozdělit na různé projekty. Podívejme se blíže na všechny hlavní důvody.

Lze se setkat s velmi zajímavým příměrem – Láz Vegas, který humorně vystihuje první obavu. Autor těchto řádek se domnívá, že jde ale o přehnanou obavu. Lidé z Příbrami se nechají těžko vozit do Lázu (nebo kamkoliv jinam) jen, aby si mohli zahrát na automatech. Ano, pár jich možná bude, ale rozhodně nepůjde o nějaké davy. Pokud příbramská radnice ukáže, že hazard na území města nechce tolerovat, pak to velmi rychle pochopí i potenciální provozovatelé. Současná koalice může hned v počátku ukázat, že hazard tolerovat nechce, může se přitom opřít o veřejné mínění i zkušenosti a doporučení městských strážníků, resp. různých orgánů zřizovaných pro prevenci kriminality. A v tomto případně pomoci i dalším obcím v okolí.

Druhý důvod spočívá v tom, že jsou zde sportovní kluby, které jsou existenčně závislé na veřejných penězích. V současnosti dostávají přímo od města finanční dotace/dary ve výši milionů korun ročně. Některé z nich čerpají i bezúročné půjčky, které nejsou schopny městu vracet (viz poslední případ s volejbalisty). A dále jednotlivé sportovní kluby dostávají mnoho milionů korun z výběru z loterií.

Protože při rozdělování peněz z hazardu docházelo v minulosti na mnoha místech v zemi k machinacím, byla relativně nedávno přijata novela, která zamezila tomu, aby jednotlivé kluby dostávaly prostředky přímo od loterijních společností. Často se totiž stávalo, že majitelé klubů a loterijních společností se vzájemně podporovali a prostředí bylo velmi neprůhledné. Podle zmiňované novely získávají prostředky nejdříve města a ta mají plnou pravomoc rozhodnout, do kterých oblastí finance půjdou.

Velké sportovní oddíly si prakticky zvykly na to, že převážnou část nákladů jim zaplatí daňoví poplatníci ve formě poskytnutí veřejných peněz – z rozpočtu a z hazardu. Přitom některé kluby jsou regulérní akciové společnosti, kde sport je zcela normálním byznysem se vším, co k tomu patří. Tedy včetně například vysokých finančních ohodnocení managementu.

Velkým lákadlem pro zastupitele bude – a tím se dostáváme k třetí pohnutce pro zachování heren v Příbrami – že tyto peníze lze využít jako prostředky pro rozvoj města. Zastupitelé by ale měli mít na paměti, že z velké části jde o – s nadsázkou řečeno – o krvavé diamanty. Tento typ podnikání stojí do značné míry na ruinování životů lidí, kteří žijí v naší bezprostřední blízkosti. Jistě, lze připustit, že je určitá část hráčů, která si svou vášeň může dovolit (a dokáže ji držet na uzdě), ale převážná část vsazených peněz pochází od těch, kteří hru – často po pár sklenkách – považují za příležitost ke snadnému zbohatnutí. Mnoho takto uvažujících lidí hazardu propadne do té míry, že sice neprohrají byty a domy, ale ke hře využijí všechny disponibilní prostředky.

Zdejší živnostníci si často stěžují na to, že v Příbrami je nízká kupní síla. Můžeme jen spekulovat o tom, kolik prostředků odčerpá hazardní byznys. Pro řadu hráčů může jít o víceméně „zbytné“ finance, které ale chybí na rekonstrukce bytů, večeře v restauracích, služby poskytované příbramskými firmami. To, že často chybí na nájem nebo pro potřeby rodin, je už pak smutným atributem, který doprovází hazard. Stejně smutným, že v Příbrami existuje dost lidí, kteří (a zejména pak jejich blízcí) opravdu trpí závislostí na blikajících přístrojích.

V budoucnosti bude hazard celorepublikově omezen několika restrikcemi. To ale nic výrazně nezmění na skutečnosti, že se Příbram bude muset vyrovnat s tím, že někteří její občané budou v automatech prohrávat finanční existenci svou a svých bližních, aby jiní mohli spokojeně trávit čas na hřišti, užívat nových veřejných staveb nebo využívat městské služby. Pokud tedy koalice nenajde odvahu tyto „zásoby odepsat“…

sdb
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.