textařské a redakční služby

Jak probíhají aktuální rekonstrukce v Příbrami

29.06.2015 09:33

Město Příbram informovalo o dalším postupu prací při rekonstrukci ulice K Dolu Marie:

Časový harmonogram plánovaných prací je následující:
Stavba č. 1 – rekonstrukce místní komunikace

1. etapa: úsek od křižovatky ulice K Dolu Marie a ulice Rožmitálská po křižovatku s ulicí Majerovou

26. června 2015 – zahájena pokládka asfaltového povrchu
29. června 2015 – bude zahájena pokládka zámkové dlažby v chodníkách
7. července – ukončení prací 1. etapy

2. etapa: úsek od křižovatky ulice K Dolu Marie a Majerova po náměstí J. A. Alise
8. července 2015 – zahájení prací 2. etapy
30. září 2015 – předpoklad ukončení 2. etapy a celé stavby

Stavba č. 2 – výměna vodohospodářských sítí
8. července 2015 – předpoklad ukončení prací

V Hrabákově ulici je v současné době pozastavena stavba místní komunikace z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace. Podle města došlo na stavbě ke komplikaci v podobě zjištění nesoudržného podloží a jílovitého ložiska v ploše komunikace a celé odkryté hloubce výkopů.

Tento stav není způsoben realizací stavby uvedené splaškové kanalizace. „Ze strany města je situace v tuto chvíli řešena s autorem projektu. Jsme si vědomi, že stavba přináší významné omezení běžného života především místním obyvatelům. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby se je snažíme co nejvíce eliminovat,“ dodala mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.