textařské a redakční služby

Herny ani ubytovny nejsou hlavními příčinami kriminality v Příbrami (ROZHOVOR)

11.02.2014 11:55

Rozhovor s vedoucím územního odboru Příbram Policie České republiky.

Působíte v Příbrami už velmi dlouho. Jak vnímáte vývoj kriminality ve městě? Kdy podle vás byla nejhorší období?
Působím u policie 23 let, z toho rok a půl v Rakovníku. V podstatě celou dobu ale sloužím zde na územním odboru, kdysi okresním ředitelství policie, v Příbrami. Z hlediska toho, když jsem byl ve vedoucích funkcích okresu, jako nejhorší se jevilo období 2007–2008, kdy jsme se potýkali s vysokou kriminalitou. Index kriminality se tehdy pohyboval kolem úrovně 710–715, nyní je ta hodnota přibližně 518.

Za starosty Josefa Vacka se hovořilo o Příbrami jako o středočeském Palermu, ale vypadá to tedy, že nešlo o nejhorší období z pohledu nápadu kriminality?
Neberu to z hlediska toho, jaký starosta tu starostoval, ale z pohledu policejní praxe. Období 2007 bylo opravdu charakteristické nejvyšším indexem kriminality. Příbram patřila mezi jedno z nejnebezpečnějších měst v hodnocení republiky.

Jaké jsou důvody pro vyšší kriminalitu ve městě a okolí?
Jedním z kriminogenních faktorů je poměrně vysoká nezaměstnanost v okrese. Za tu dobu, kdy jsem sledoval jednotlivé ukazatele, vzrostla kriminalita se skončením průmyslu a dolů. Dalším faktorem je dostupnost města, jsme na páteřních komunikacích I/4 a I/18 a v blízkosti Prahy. Je tu velký pohyb osob, snadná dojezdová vzdálenost, snadný pohyb napříč okresem.

Kdo v Příbrami především páchá kriminalitu? Jsou to lidé, kteří sem jezdí, nebo tu žijí, jsou to recividisté?
Z toho, co máme objasněno (a je to zejména obecná kriminalita, tedy podíl majetkové a násilné kriminality), tak recividisté se podílejí 20 procenty. Nemám k dispozici strukturu, zda jsou to domácí nebo nájezdy, to by vyžadovalo další analýzu.

Máte kvalifikovaný odhad, jaký podíl přečinů občané nehlásí?
To by byla spekulace, tyto statistiky neznáme.

Na posledním jednání zastupitelstva jste uvedl, že letos chcete snížit zdejší index kriminality pod 470. Jak to chcete realizovat?
Musíme vyvažovat dva prvky naší činnosti – účinnou prevenci a represi. Jednoduše řečeno: když není žádný negativní vývoj, můžeme dělat preventivní kroky. Když zaznamenává nárůst, je třeba působit represivně. Musíme mít schopné operativce, vyšetřovatele, prověřovat věci s cílem zajistit pachatele. Takže represe a prevence jsou spojené nádoby a je třeba je v průběhu nějak vyrovnávat. Na území města vidíme jako možnosti účinnou spolupráci s městskou policií. Jsou některé projekty, které jsme dělali v minulosti, jako společné hlídky nebo community policing (více navázat na projekt vstřícné a otevřené policie). To je základní faktor, aby nás obyvatelé vnímali a měli pocit, že je dokážeme chránit. Ale připomínám i tu část prověřování a vyšetřování, která je také důležitá, protože představa, že vymizí trestné činy, je utopií.

Jak vnímáte projekty jako Fotbal proti zločinu nebo sebeobrana žen. Přispívají něčemu, nebo jde spíše o marketing některých politických stran?
Jsem toho názoru, že každá činnost v této oblasti, i když ji neumíme nějak hodnotit, je prospěšná. Ať už směřuje na různé skupiny obyvatelstva jako mládež nebo seniory, ať už propagujeme sport jako součást dobrého a zdravého životního stylu. Myslím, že vždycky tyto osvětové činnosti mohou vést k nějakému výsledku. Považuji to za významné, ale neumíme to konkrétně měřit.

Nicméně když si člověk promítne, které případy se tu v poslední době odehrály, a připojí, co jste uváděl, tedy že pětinu objasněných trestných činů připadá na recividisty, může nabýt dojmu, že tyto programy se naprosto míjejí s cílovou skupinou.
To je otázka. Hovořil jsem o tom, že těch 20 procent dokážeme měřit, že pachatel je zajištěn nebo odhalen. Z toho samozřejmě můžeme propočítat nějaký výsledek. Je otázka, jaký je celkový objem nahlášené nebo prověřované kriminality, protože tam bych se neodvážil čísla hodnotit. Neumíme tyto věci měřit a možná by to bylo na další výzkumy.

V Příbrami se často diskutuje o hazardu a ubytovnách jako možném zdroji či spouštěči kriminální činnosti. Jaký je váš pohled?
Nemám k dispozici data, která by hovořila o tom, že páchaná kriminalita souvisí s ubytovnami nebo hazardem. Z hlediska těchto objektů jsou například herny nebo blízkost heren rizikovější, ale aby se nám to konkrétně promítlo do výsledků a mohli bychom říci, že kolem heren nebo ubytoven je vyšší kriminalita, to v žádném případě.

Pamatuji si na vyjádření někdejšího manažera kriminality pana Fáry na jednom z příbramských zastupitelstev, který řekl, že z pohledu prevence kriminality by městská policie uvítala zrušení heren na území města… Mělo by zrušení heren význam i pro státní policii?
To je otázka spíše pro politiky než pro mě.

To chápu, ale považujete hazard ve městě za kriminogenní faktor?
Kriminogenních faktorů, pokud bychom je chtěli konkretizovat, je velké množství. Ono to s tím souvisí, ale osobně si nemyslím, že to je jedna z hlavních příčin nápadu kriminality. Problém je daleko širší a nedá se jednoznačně odpovědět. Zabývat se i touto problematikou je samozřejmě významné, ale nemyslím, že bychom měli zůstat jen u heren a ubytoven.

Bylo oznámeno, že do složek příbramské policie má být začleněno deset nováčků. Již nastoupili?
Nováčci jsou v různém stádiu přípravy. Přicházejí, jak postupně absolvují náborové řízení. Budou působit v oblastech, kde je třeba přímý výkon zvýšit, tedy Příbram-město a Příbram-venkov. Část policistů bude směřovat na dopravní službu.

Kolik má nyní příbramská policie lidí v přímém výkonu služby?
To trochu rozvedu. V Příbrami na obvodním oddělení máme zhruba 60 policistů, kteří zastávají různé funkce – zpracovatelé, kteří jsou v dokumentační skupině a zabývají se i nejzávažnější trestnou činností, policisté s územní odpovědností, kteří mají na starosti územní okrsky, policisté zaměření na hlídkovou činnost, kteří jsou takzvaně v první linii. Ti reagují na hlášení linky 158 a řeší vše od banálních věcí jako občanské soužití až po základní úkony na místě činu. Všichni tito policisté jsou v přímém výkonu a nějakým způsobem se podílejí na činnosti v terénu. Musíme ale ještě podotknout, že jsou tu policisté kriminální služby, kteří operují na území města Příbram, ať už jsou to operativci nebo v konkrétních věcech potom vyšetřovatelé.

S městskou policií jste se dohodli na společných hlídkách. Proč jsou společné hlídky důležité?
Beru věci tak, aby vycházely z nějakého komplexu a byly systémové. Smíšené hlídky jsou přínos, protože v terénu občané vnímají, že státní i městská policie jsou v součinnosti, umějí spolu komunikovat či řešit záležitosti. Myslím, že je to další příspěvek, abychom zajistili bezpečnost občanů ve městě.

O víkendu má v Příbrami proběhnout mítink proti kriminalitě, kde lze očekávat přítomnost zastánců krajně pravicových názorů. Co očekáváte a jak je na tuto situaci policie připravena?
Policie se připravuje standardně jako na událost, která může mít rizikové prvky. Je jí věnována maximální pozornost a vyčleněn dostatečný počet policistů jak pořádkové, kriminální, tak dopravní policie.

Kolik by na základě vašich poznatků mohlo protestovat lidí?
Tyto informace nebudu z taktických důvodů sdělovat. Informace máme, ale nebudu je zveřejňovat.

sdb
 

comments powered by Disqus

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.