textařské a redakční služby

Hasiči budou mít svůj grant

25.02.2014 17:47

Pokud zastupitelstvo v pondělí 3. března schválí navržený rozpočet, mírně se navýší prostředky i v oblasti bezpečnosti. V projektu prevence kriminality bude celkem rozpočtováno 500.000 Kč jako spoluúčast na projektech. V letošním roce bude město Příbram žádat v rámci městského programu prevence kriminality na celkem čtyři projekty, na které, pokud s nimi uspějeme, je možnost získat státní dotaci ve výši 451.000 korun.

Jedná se o následující projekty:
- asistent prevence kriminality,
- odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR,
- projekt Sdílení,
- letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče.

Celkový rozpočet Městské policie, do něhož je prevence kriminality zahrnuta, je navržen na 25,588.000 korun. V roce 2013 bylo na Městské Policie skutečně vynaloženo z rozpočtu města celkem 24,807.056 korun.

V požární ochraně se rozpočet navýší o 1,300.000 korun, a to zejména investici do opravy – repase nástavby cisternového automobilu Tatra 815. Toto auto je nejvytíženějším vozidlem u dobrovolných hasičů, jeho nádrž a nástavba jsou v havarijním stavu.

Také v grantech se myslelo na hasičské sbory, které dosud žádaly v grantech pro kulturu. Bohužel hasičská činnost je natolik specifická, že se jen těžko žádalo v nastavených podmínkách kulturních grantů.

Od letošního roku budou mít hasiči samostatný grant nazvaný Hasiči, ve kterém je rozpočtováno celkem 200.000 korun. Celkový rozpočet odboru obrany a ochrany, pod které ještě kromě požární ochrany také spadá krizové řízení a obrana, je tedy navržen celkem 3,982.500 korun. V roce 2013 bylo tímto odborem skutečně čerpáno z rozpočtu 2,555.170 korun.

Martin Poulíček, člen rady města Příbram

Diskusní téma: Hasiči budou mít svůj grant

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.