textařské a redakční služby

Finance za práci zastupitele a poradce v oblasti školství slouží pro prezentaci názorů všech kandidátů Šance pro Příbram (REAKCE)

18.09.2014 10:36

Reakce Petra Kareše na článek s názvem „Zastupitel Kareš pracoval pro kraj, když byl Řihák hejtmanem“ (zveřejněno 3. 9. 2014, www.pribramag.cz) a „Za devět měsíců si na kraji Kareš vydělal 270 000 korun.“

Na úvod bych chtěl uvést, že mne velmi mrzí, když zpravodajských server uveřejní kritický článek vůči komukoliv (v tomto případě vůči mně) a tomu, koho se týká, vůbec neosloví, nedá mu možnost, aby se k němu vyjádřil a publikuje pouze jednostranné informace. Buď to svědčí o nízké profesionální a etické úrovni redaktorů serveru anebo o promyšlené účelovosti takového textu, který má zjevně napadeného člověka poškodit v očí veřejnosti.

Pokud by se totiž redakce www.pribramag.cz zajímala o skutečný stav věcí, nutně by musela dospět k těmto objektivním a jednoduše zjistitelným a ověřitelným informacím.

Mám vystudovanou Vysokou školu báňskou, jsem specialistou a zabývám se jako OSVČ i jako jednatel privátní společnosti přípravou stavebních investičních projektů. Provádím také geotechnické a stavební dozory, měření radonu, inženýrskou geologii, hydrogeologii, vyrábím a prodávám drcené kamenivo. Pro krajský úřad jsem z tohoto titulu dělal různé práce už za doby, kdy na kraji vládla ODS, a to je již mnoho let zpátky.

Pro různé odbory na Středočeském kraji jsem pracoval i v době, kdy dr. Řihák nebyl hejtmanem. Nikdy mi na kraji žádný politik žádnou smlouvu na práci nepodepsal! Vždy jsem řešil naprosto odborná témata spojená s přípravou nebo realizací investičních staveb. To nemá vůbec nic společného s politikou! Odborné práce jsem dělal a dělám pro celou řadu měst a obcí. Pracoval jsem na akcích, které financoval např. Nepomuk, Meclov, Kutná Hora, Boží Dar, Mnichovo Hradiště, Plzeň, Březí, Raspenava i Liberecký kraj, ministerstvo kultury. Ročně realizuji já a moje firma na 350 měření radonu a více než sto dalších průzkumů, dozorů, odborných posudků a vyjádření.

Co se týká mého angažmá v roli poradce pro školství na příbramské radnici: Tuto práci pro město jsem poměrně krátkou část z tohoto volebního období opravdu dělal a v této funkci jsem se naprosto veřejně prezentoval. Bylo to na počátku volebního období, kdy nám (Příbramákům pro Příbram – pozn. red.) ČSSD, která volby vyhrála, nabídla, abychom jako opoziční strana obsadili pozici předsedy komise pro zahraniční styky, funkci poradce starosty pro školství, nepředsednické posty v dalších komisích a členství ve finančním a kontrolním výboru. To je běžná praxe a bohužel jediná možnost, jak v roli opozice přispět alespoň do nějakých sfér života města. A proč jsem obsadil právě pozici poradce pro školství?

Protože jsem v něm pracoval přes dvacet let, mám i v tomto oboru vysokoškolské vzdělání na ZČU Plzeň a v předchozím volebním období jsem byl místostarostou města pro tuto oblast. V roli poradce se mi mimo jiné podařilo prosadit navýšení rozpočtu v prvním roce tohoto volebního období pro příbramské školství o pět procent. Zabýval jsem se například směřováním škol, ekonomikou a rozvojem škol, spoluprácí mezi základními a středními školami. Po začátku volebního období jsem pracoval bez mzdy a někdy od března 2011 jsem ale už práci poradce věnoval hodně svého času na úkor svého povolání. Je to složitá oblast a stále je v ní hodně věcí k řešení. Město mi proto hodiny, které jsem práci věnoval, na základě dohody o pracovní činnosti, zaplatilo. Vzhledem k tomu, že se mi po určité době už nedařilo náměty a návrhy v oblasti školství prosazovat, rozhodl jsem se vlastní písemnou žádostí, kterou jsem také zveřejnil, v září 2012 spolupráci ukončit.

Veškeré finanční prostředky, které jsem v tomto volebním období obdržel za práci zastupitele a poradce v oblasti školství, již slouží a jsou použity na prezentování názorů všech kandidátů Šance pro Příbram našim spoluobčanům ve volební kampani. I tuto skutečnost jsem již veřejně doložil. Jsem jediný zastupitel, který předložil médiím přehled příjmů.

Tyto ověřitelné argumenty jsem již několikrát zveřejnil, některé opakovaně. Bohužel jsou někteří, kteří je nejen nechtějí slyšet, ale je pro ně zatěžko si je i prověřit.

Já vím, naplno běží předvolební kampaň. Přesto si ale myslím, že žádné zpravodajské medium, internetový server ani žádný novinář by se neměli snížit k tomu, že budou psát ve prospěch někoho a proti někomu. A mělo by to platit i pro redakci www.pribramag.cz.


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Petr Kareš, Šance pro Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.