textařské a redakční služby

Fabián symbolicky na Nový rok odemkl CHKO Brdy (FOTOGALERIE)

03.01.2016 09:18

K 1. lednu 2016 se Brdy staly Chráněnou krajinnou oblastí a otevřely se svým prvním návštěvníkům. U této příležitosti uspořádalo v sobotu město Příbram neformální oslavu této události v Orlově, jednom z nástupních turistických míst do Brd. Někteří se z  Příbrami do Orlova svezli historickým autobusem příbramských technických služeb, ale zájem byl tak veliký, že se na některé nedostalo.

Na čtyři stovky turistů, cyklistů, Sokolů a dalších spolků a návštěvníků vyslechlo při zahájení slavnosti zajímavé informace o minulosti území, poté šťastné časy a čilý turistický ruch nově vzniklé CHKO Brdy popřál i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka spolu s místostarostou Václavem Švendou, a nakonec došlo i k setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, který je široké veřejnosti symbolicky otevřel: „Pohoří Brdské dnem tímto natrvalo odemykám k všelikému prospěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počestným a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby nikdo již více nemohl je užíti k prospěchu sobeckému, neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť je nadále otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi dobré vůle a úmyslů čistých, aby v něm čerpali sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání svému bohulibému.“

Svoji novou techniku, určenou na udržování pořádku v Brdech, na místě předvedla také Policie České republiky. Pak se spolu s příbramskými turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna.

CHKO Brdy se tak po devadesáti letech otevřely veřejnosti.

TZ města Příbram
 

Fotogalerie: Fabián symbolicky na Nový rok odemkl CHKO Brdy

Tato fotogalerie je prázdná.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.