textařské a redakční služby

Dokončili jste registraci svého vozidla? Pokud ne, hrozí jeho vyřazení!

01.05.2015 15:24

Na základě legislativní novely upozorňuje Dopravní úřad Příbram na následující skutečnost: Pokud vlastníte vozidlo, které je na vás v registru vozidel pouze odhlášeno předchozím majitelem, musíte na úřad podat nejpozději do 30. června 2015 žádost o registraci na Vaši osobu. „Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit,“ upozorňuje vedoucí Dopravního úřadu v Příbrami Jan Novák.

K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, velký a malý technický průkaz, originál zelené karty a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší 14 dnů. U vozidla musí být samozřejmě platná prohlídka STK. V případě, že vozidlo nebudete přihlašovat osobně, musíte zmocněnce vybavit plnou mocí s ověřeným podpisem.  

V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník a není v tzv. polopřevodu. Aplikace je dostupná na webové adrese dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla malého technického průkazu. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. doregistrovat vozidlo na nového majitele. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“.

„Vzhledem k celkovému počtu takových vozidel, je jich přes 700.000, dojde před uvedeným datem zcela nepochybně k obrovskému nárůstu žadatelů a tím k jednoznačnému přetížení úřadů v celé republice. Dovolujeme si tedy doporučit nenechávat návštěvu úřadu na poslední chvíli,“ dodává Novák.

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.