textařské a redakční služby

Dokáže Vařeka sjednotit příbramskou veřejnost? (KOMENTÁŘ)

29.05.2014 08:24

Do příbramské politiky vstupuje osobnost, která leccos dokázala v podnikání a v některých momentech se angažovala i ve veřejném životě – Jindřich Vařeka ml. Z diskusí z nejrůznějšími lidmi v Příbrami lze naznat jednoduchý obrázek jeho veřejného působení. Existuje poměrně homogenní skupina lidí, která jej nesnáší – jsou to někteří místní zastupitelé, lidé na radnici a jejich spřízněné „klany“. Vytýkají mu leccos – velkopanské sklony, z jejich pohledu neoprávněné útoky na radnici, rodinnou historii atd.Pak existuje část veřejnosti, která Vařeku zná jako úspěšného podnikatele a občanského glosátora politického dění. Ti minimálně od kauzy s I. poliklinikou vytvářeli nepřímý tlak, aby se zapojil do politického dění. S příchodem „strany manažerů“ do celostátní politiky se na něj v Příbrami logicky upřela ještě větší pozornost (více ZDE). Tato druhá skupina do něj vkládá velké naděje spojené s tím, že se mu podaří rozbít letitý mocenský monopol příbramské ODS a ČSSD, a ještě spíše jejich několika mála protagonistů.

Je pravdou, že v posledních letech Příbram neměla žádnou silnou a nezávislou osobnost, která by dokázala sjednotit část veřejnosti a prosadit se. Příklady těch, kteří to zkusili a které někteří příbramští politici a jejich spolupracovníci likvidovali veřejně i neveřejně, jsou dostatečně známé. A jsou do jisté míry mementem. Vařekova nesporná výhoda spočívá v tom, že není existenčně závislý na nikom z Příbrami, nemůže se po něm povozit šéf firmy, která se bojí, že přijde o příležitost získat městskou zakázku, nemusí se obávat existenčních problémů svých příbuzných, které by někdo vyhodil z úřadu, školy nebo příspěvkové organizace za to, že jsou kritičtí vůči současnému vedení radnice.

Největší Vařekovo riziko ale leží právě v existenci výše naznačených dvou skupin. Někdejšímu starostovi Příbrami Josefu Řihákovi se navzdory snaze o popis příbramské veřejnosti jako harmonického celku, který táhne za jeden provaz, podařilo lidi rozdělit. Tím, že dlouho nebyl schopen přijmout opravdovou kritiku a připustit otevřenou diskusi, nutně vytvořil relativně silnou opozici. Její neschopnost používat politické argumenty (a i výše naznačené existenční obavy o sebe, rodinu či známé) vedla pak k tomu, že začaly série trestních oznámení na Řiháka či radnici. Ten reagoval neméně vybíravě.

Vytvořil se příkop a bude možná trvat léta, než se jej podaří zahrnout (poslední Řihákovy výpady na zastupitelstvech například vůči některým opozičním zastupitelům svědčí o tom, že naučená praxe v podobě zadupání jiného nebo kritického názoru hned v počátku funguje i nadále).

Vařeka má šanci ukázat, že chce politiku dělat jinak, že respektuje nové trendy ve společnosti, které souvisejí s tím, že lidé už nepotřebují politické subjekty s vyhraněnými názory či ideologiemi, které je zastávají navzdory měnící se situaci kolem nás. Úspěch hnutí ANO 2011 do značné míry stojí na tom, že lidé v rychle měnícím se světě chtějí vidět okamžité řešení, nikoliv slyšet ideologické poučky o tom, jak by se svět měl změnit, aby odpovídal názorům dané politické strany. Vařeka může ukázat, že lze místní politiku dělat otevřeně, partnersky a vstřícně.

Jeho nedávná vystoupení ovšem ukazují, že i on částečně vnímá veřejné dění jako prostor pro potýkání, a nikoliv stýkání. Navíc mu může uškodit to, že často hovoří o svých zájmech – jde zejména o velkou kauzu prodeje I. polikliniky a v poslední době například případ pronájmu gastronomického zařízení v centru města. Sice se může cítit poškozen, sice část podporovatelů mu bude přikyvovat v jeho boji za své zájmy, ale v Příbrami přijdou k volbám tisíce lidí, kterým je jeho boj lhostejný.

Pokud chce uspět, měl by více naznačit své představy, které mohou Příbram posunout dál (měl by také představit tým spolupracovníků, protože současná praxe některých příbramských stran mít na kandidátce silného lídra a jeho rodinné příslušníky, je katastrofální). Běžné lidi v Příbrami trápí nezaměstnanost, kriminalita, mnohdy neschopnost platit nájem za obyčejný byt, vadí jim neotevřená radnice… Je zde mnoho témat, která může zvednout a přinést jistou vizi, jež snad i přispěje k zahrabání zmiňovaného příkopu. Prostoru je zde dost, protože kromě občasných návrhů opoziční Topky a Příbramáků pro Příbram zde s nápady a inovacemi nikdo příliš nepřichází.

sdb

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.