textařské a redakční služby

Čtrnáct výběrových řízení určí nové vedoucí odborů

23.01.2015 16:39

Příbramští radní schválili nový návrh organizačního řádu Městského úřadu Příbram. Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským úřadem Příbram. Při přípravě nové organizační normy byla zvažována i současná organizační struktura městského úřadu, tedy zda odpovídá požadavkům moderního úřadu.

„Organizační řád a Kompetenční schéma nebyly měněny dlouhá léta. Je to v podstatě více než deset let. Doba pokračuje a je třeba se přizpůsobovat. Existuje mnoho nových zákonů a nařízení, máme například nový občanský zákoník. To jsou vnější vlivy, které mají dopad na chod veřejné správy. Je samozřejmé, že jednou za čas je zapotřebí tyto vnější změny promítnout i do vnitřní struktury městského úřadu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že přišlo nové vedení, které je jinak složeno, než bylo vedení předchozí. Z těchto důvodů v podstatě již nebylo možné převzít původní schéma," vysvětluje starosta Jindřich Vařeka.

Mnohé z patnácti odborů budou přetransformovány anebo doplněny. Čtyři odbory budou zrušeny a čtyři nové odbory vzniknou.

Celkem bude vypsáno 14 výběrových řízení. Budou to výběrová řízení na vedoucí nových odborů a nových oddělení. Do výběrového řízení mají možnost přihlásit se všichni, tedy i ti vedoucí, kteří v současné době zastávají pozice, které budou transformovány.

Nové organizační schéma začne platit 1. dubna 2015.

Nově vzniklé odbory
1) odbor kanceláře města
2) odbor investic a rozvoje města
3) odbor správy majetku
4) odbor občanských agend

Zrušené odbory
1) Odbor silničního hospodářství a investic
2) Odbor právní
3) Odbor koncepce a rozvoje města
4) Odbor ochrany a obrany

V rámci změny organizačního schématu přejdou kompetence těchto zrušených odborů do odborů nových či transformovaných.

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.