textařské a redakční služby

Co dál s uranovými odvaly? Beseda s odborníky se uskuteční již dnes

16.09.2015 08:58

Ekologická zátěž po uranové těžbě a po zpracování olova. Zásobník plynu na Hájích. Může vybuchnout? A může nás ohrozit? Jsou vody, čerpané ze zatopených dolů, radioaktivní? A jsou nebezpečné? Budou odvaly z uranových dolů navždy dominantami krajiny na Příbramsku? Pokud chcete na tyto a podobné otázky slyšet odpověď z úst odborníků, budete mít příležitost se zeptat na besedě s občany, kterou příbramská radnice pořádá 16. září 2015 v zasedací síni Úřadu práce od 17.00.

Na besedu zveme odborníky na tuto problematiku: z Ministerstva životního prostředí, ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ze státního podniku DIAMO, SUL, a pracovníky provozovatele Podzemního zásobníku zemního plynu na Hájích, společnosti RWE Gas Storage. Zveme také starosty z obcí, kterých se případná likvidace odvalů z uranových dolů může týkat, a další hosty.

Svoji účast na besedě také přislíbili zástupci firmy Ecoinvest Příbram, která má s těžbou kameniva z hald letité zkušenosti, a zejména zástupci firmy Ekototalbau CZ, která podala na Ministerstvo životního prostředí žádost o odtěžení odvalu šachty č. 15: „Emotivní diskuse kolem záměru této firmy odtěžit část odvalu šachty č. 15 někdejších uranových dolů Příbram u Milína, připomněla rizika spojená s takovými plány,“ uvedl k dané problematice starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Na haldách kolem Kovohutí i na přilehlých plochách je nemalé množství těžkých kovů. V podzemí mezi obcemi Háje a Jesenice jsou uloženy v kavernovém zásobníku statisíce kubíků zemního plynu. Může nás uran v odvalech, olovo, kadmium a další těžké kovy nebo plyn v zásobníku ohrozit? A jaké je toto nebezpečí? Jak mu případně čelit a jak se zbavit ekologických zátěží z minulosti tak, aby jejich likvidace neohrozila ještě víc zdraví a životy lidí, kteří tu žijí?

„Velmi neradi bychom byli opět postaveni do situace, kdy bychom se měli v krátkém čase vyjadřovat k tak závažným a odborným otázkám bez hlubší znalosti problematiky a možných rizik, jako tomu bylo v případě záměru na odtěžení části odvalu šachty č. 15 u Lešetic. Někteří si s tím zřejmě hlavu nelámou a mají na všechno rychlou odpověď. My bychom se však chtěli k této problematice postavit zodpovědně, neřešit zkratkovitě a třeba i neuváženě věci na poslední chvíli a chtěli bychom dopředu vědět, nač se v podobných případech v budoucnu ptát, jaké garance požadovat, než s čímkoli vyslovíme souhlas nebo to odmítneme,“ vysvětluje dále starosta Vařeka.

„Odvaly šachet uranových dolů, ale i těžké kovy v okolí Kovohutí představují závažnou ekologickou zátěž naší krajiny. Nemůžeme před ní zavírat oči a tvářit se, že je všechno v nejlepším pořádku, ale měli bychom hledat způsob vhodné a bezpečné likvidace této zátěže. Nechceme však také vyvolávat jakoukoli paniku, ale chceme o těchto věcech jednat s rozvahou. A nechceme si ani nechávat informace jen pro sebe, ale rádi bychom je zprostředkovali našim spoluobčanům. Proto jsme se rozhodli zorganizovat tuto besedu a prostřednictvím on-line přenosu ji přiblížit i těm, kteří se jí z nějakého důvodu nebudou moci zúčastnit,“ dodává na závěr starosta důvod pořádané besedy.


Program besedy:
1) Přivítání hostů a účastníků besedy
2) Úvodní slovo starosty města Jindřicha Vařeky, zahájení besedy
3) Prezentace odborníků na téma besedy:
    a) Státní úřady: - MŽP, K. Bláha; R. Přibyl
                            - SÚJB, K. Petrová; J. Šeflová
                            - OBÚ, A. Blažko
                            - OŽP Stř. kraje, J. Keřka
                            - KHS, L. Mandík
                            - OŽP MěÚ Příbram, P. Walenka
     b) Společnosti: - DIAMO, T. Rychtařík
                            - DIAMO, odštěpný závod SUL, V. Plojhar; Skála
                            - Kovohutě Příbram, nástupnická a.s., J. Dostál, Z. Kunický, V. Plucha
                            - RWE Gas Storage, T. Diósi; V. Borovička
                            - Ecoinvest Příbram, J. Šmejkal
                            - Ekototalbau CZ, M. Zábrodský
4) Panelová diskuse – dotazy občanů.
     a) část Ekologické zátěže a rizika obecně (olovo a těžké kovy, kontaminace půd, PZP Háje)
     b) část Odvaly šachet bývalých Uranových dolů Příbram, důlní vody, kontaminace povrchových a podpovrchových vod.
5) Závěr besedy, poděkování účastníkům a posluchačům

Přenos online můžete sledovat ZDE.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.