textařské a redakční služby

Co bude obsahovat letošní vydání sborníku Podbrdsko

23.09.2015 06:59

Příbram (Příbramsko) - Ve čtvrtek 8. října proběhne v příbramském archivu slavnostní představení letošního sborníku Podbrdsko.

Od 17.30 se zároveň můžete setkat s autory příspěvků.

Podbrdsko 2015 - obsah:

ČLÁNKY A STUDIE:
Václav Větrovský:
Nepřejov – příběh povltavské vesnice.............................................. 9
Petr Sládeček:
Stavba kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách......................... 39
Hana Pátková:
Kaple v Nepomuku....................................................................... 55
Miroslav Král:
Josef Jindřich Loukota, akademický malíř.................................... 62
Martin Jindra:
Příbramská náboženská obec Církve československé (husitské)
v době nacistické okupace ........................................................... 91
Josef Velfl:
Největší poprava odbojářů z Příbramska
v době 2. světové války, 70 let od exekuce v Brandenburgu......... 112
Pavel Žáček:
Z radiové korespondence skupiny „Fakel“ – k seskokům
parašutistů 4. správy NKGB USSR a shozům materiálu
na Podbrdsku............................................................................. 129
František Bártík:
Únos letadla OK-SFL a následný proces s únoscem v Rakousku... 142
Jan Dvořák:
Není Praha jako Praha aneb Armády nad Rožmitálem................. 160
Martin Lang:
Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy – počátky............................. 172

PAMĚTI A VZPOMÍNKY:
Hana Weissová, Helena Mašindová:
Cesta ke kořenům aneb Náhled do historie
několika příbramských rodin...................................................... 188
Jaroslav Kozlík:
Březnický děkan a vikář Stanislav Suda..................................... 216
Václav Trantina:
JUDr. Bohumil Vlasák, 10. ministr financí ČSR.......................... 222
Jaromír Masner:
Konec 2. světové války v Kamýku nad Vltavou
ve vzpomínkách Amalie Masnerové, rozené Zemanové................. 224
Arnošt Vošahlík:
Tam, kde skončila válka aneb Co v knize nebylo......................... 233

ZPRÁVY:
Rastislav Korený, Veronika Machačová:
Zpráva o činnosti archeologického pracoviště
Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2011 do 1. 3. 2015.............. 242
Miroslav Kovář, František Flek:
Zapomenutý gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Boroticích (okres Příbram)........................................................ 247

RECENZE:
Věra Smolová:
Vrchnostenské hospodaření na panství
Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století.
Příspěvek k dějinám českého velkostatku................................... 259
Martin Lang:
Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných................................ 260
Věra Smolová:
Svět viděný zpomaloučka............................................................ 264
Kristýna Doležalová:
Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.................... 267

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.