textařské a redakční služby

Cílem komunálních voleb v Příbrami je rozbít strukturu letitých politických vazeb (KOMENTÁŘ)

13.07.2014 14:39

Na podzim se uskuteční komunální volby. Zkušenosti posledních měsíců a let ukazují, že je naprosto nutné, aby došlo k zásadní proměně příbramského zastupitelstva. Až na čestné výjimky se současné strany ukazují jako nedůvěryhodné. V Příbrami zejména za minulého vedení radnice vznikl mocenský monopol (ODS a ČSSD), který dodnes využívá své postavení. Ve městě se rozrostl vzájemně provázaný systém, který vedl k výraznému omezení vzájemné politické kontroly. Kontrola ze strany TOP 09 se při počtu zastupitelů (tři) jeví jako neefektivní.To vede ke krytí nejrůznějších nestandardních postupů, vše v zájmu politiky „brácha na mě, já na bráchu“. Alarmující je, že tato struktura zahrnovala i opoziční zastupitele. Smyslem uvedeného bylo posílit moc nad městem a otupit hroty veřejné i politické kritiky.

Pokud by se toto nedělo, nemuseli bychom sledovat současné a připomínat si minulé kauzy některých zastupitelů.

Pár příkladů pro ilustraci

Martin Poulíček (ČSSD) – věrný zastánce někdejšího starosty Josefa Řiháka, za své služby získal post na krajském úřadě (absolvoval výběrové řízení), v současnosti jej vyšetřuje policie v souvislosti s podezřením na padělání veřejné listiny (vysvědčení); řeší se také možné zneužití prostředků pro hasiče

Ivan Šedivý (ODS) – mocenský tandem ČSSD a ODS mu umožnil pracovat současně jako uvolněný místostarosta a ředitel pečovatelské služby, v minulosti si mohl zakoupit i takzvaný starostenský byt; kumulace funkcí by byla nemyslitelná ze předpokladu, že by nefungovalo mocenské sepětí výhodné pro obě strany

Václav Černý (ODS) – záměrně nebo laxností přispěl k nekompetentnímu obsazování důležitých funkcí v organizacích zřizovaných městem; nekompetentně se projevoval při provizorním řízení příbramské knihovny; přičinil se o instalování Pavla Novotného do funkce ředitele příbramských lesů, který před pár dny rezignoval v důsledku toho, že nebyl schopen – i přes opakované výzvy starosty Pavla Pikrta – doložit své vzdělání

Jiří Svoboda (KSČM) – zcela nepochopitelně provozuje sběrný dvůr v Příbrami navzdory tomu, že tuto službu by mohly a měly zajišťovat Technické služby Příbram; Svoboda zde působí rozhodnutím rady města; za své služby získává odměnu v řádu několika desítek tisíc korun měsíčně

Petr Kareš (Příbramáci pro Příbram) – jako opoziční zastupitel byl za poradenské služby placen z prostředků města; tento případ velmi dobře popsal server Pribramsko.eu

Jiřina Kaiserová (ČSSD) – sestra někdejšího starosty Josef Řiháka byla poradkyní starosty v záležitostech, pro kterou neměla vzdělávání ani zkušenosti; věc opět popsal server Pribramsko.eu

Josef Řihák (ČSSD) – coby někdejší nejsilnější člen koalice ČSSD a ODS měl neformální i formální vliv na řadu popsaných událostí; zároveň je spojován s mnoha kauzami (prodej I. polikliniky a další), a to z toho titulu, že působil jako starosta a že měl i má značný neformální vliv na fungování radnice a příspěvkových organizací

Rovněž v případě některých dalších zastupitelů existují indicie svědčící o tom, že v Příbrami se rozvíjel systém, který měl zajistit loajalitu klíčových lidí. A to v koalici i u části opozice. Tyto věci jsou pravděpodobně nepostižitelné z hlediska zákona, protože o nich bylo politicky rozhodováno na úrovni rady či zastupitelstva města (kolektivní rozhodnutí). Potrestat je mohou pouze občané při volbách.

Velké koalice na malých městech k ničemu dobrému nevedou

Dostupné informace vypovídají o systému vytváření vlivu napříč politickými stranami, který měl eliminovat kritické hlasy zastupitelů. Systém byl de facto financován z peněz daňových poplatníků. Jeho smyslem bylo uchovat status quo – tedy aktuální souručenství politických stran a jejich sympatizantů. Podobné praktiky bylo možné vidět i při výběru úředníků, ředitelů škol nebo pracovníků příspěvkových organizací. Protože každý má na městě nebo v příspěvkových organizacích někoho, kdo nechce přijít o místo, o těchto věcech se mluví jen šeptem. Několik kritiků se rekrutuje z řad nepoučitelných rebelů, lidí ekonomicky nezávislých (či nezávislých na Příbrami) nebo jednoduše odvážných občanů.

Autor těchto řádek v minulosti opakovaně poukazoval na zhoubné působení velkých koalic (v poměrech, jaké vládnou v českých městech i společnosti), které vedou k postupnému vytváření vztahové struktury. Vše leží v rukou voličů, kteří by měli mít zájem na tom, aby se soustavně střídaly vládnoucí garnitury. Žádná strana ani politické hnutí nejsou v dlouhodobém pohledu imunní vůči tomu, aby nevytvářely strukturu vzájemných vazeb a protislužeb, která v konečném důsledku vede k zapouzdření politických poměrů, neefektivitě, vytvoření mocenských center, prosazování slepé loajality namísto schopností, otupění veřejnosti vůči politice a veřejnému životu.

Jedinou prevencí je soustavné rozbíjení těchto struktur. Do zastupitelstva se musí dostávat nové strany a hnutí, myšlenky a lidé. Přináší to sice také rizika (nekompetenci, nepředvídatelnost jednání, destruktivitu), ovšem nebezpečí zakonzervování politických vazeb je podstatně horší variantou.

sdb

Diskusní téma: Cílem komunálních voleb v Příbrami je rozbít strukturu letitých politických vazeb (KOMENTÁŘ)

Datum: 08.09.2014

Vložil: Mirka Mádrová

Titulek: Souhlas

K odstavci - zajištění loajality klíčových lidí.
Když Březové Hory uvažovaly o odtrhnutí od Příbrami (která je rozlohou mnohem menší než BH), tak tehdejšímu mluvčímu bylo nabídnuto místo-zaměstnání na MěÚ. Nyní je zároveň lídrem jedné kandidátky.
Současnost- šeptem.Mladý muž, možná, že jen obdivovatel Pb-Palerma, se na kandidátce octl moc blízko lídra, kterému zachutnala moc.Zde může být ta loajalita obráceně.

Datum: 14.07.2014

Vložil: Vlado Srnka

Titulek: Pravda

Nedá se nic jiného, než souhlasit. Je potřeba změna. Bude to ale velmi těžké. Je zde obrovská skupina obyvatel města, která je nadšena z toho,co se tu udělalo. A nevidí všudepřítomnou korupci a předražené zakázky. A ti budou volit současné vedení. Druhá skupina se rozmělní mezi ostatní seskupení. Bude to těžký boj. Špinavý boj plný podpásovek. Těžká bitva o koryta,moc a obrovské peníze!

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.