textařské a redakční služby

Cech příbramských hutníků-olovářů oslavil 40 let od svého založení

31.12.2014 11:17

V sobotu 27. prosince 2014, na den přesně 40 let od založení a prvního zasedání, oslavil Cech příbramských hutníků-olovářů (CPHO) toto významné jubileum na řádné výroční „sesi“ v hospůdce Za Komínem v Novém Podlesí (stejně jako 27. prosince 1974). Celkově šlo již o 80. zasedání olovářů. Cech byl založen tehdejšími pracovníky národního podniku Kovohutě Příbram.

Na oslavu byli pozváni vedle současných mistrů a tovaryšů také další dosud žijící zakládající členové – zúčastnili se mistr Žáček a bývalí mistři Falc, který byl mj. ředitelem Kovohutí v letech 1965–1985, Bartůněk, Kovalčík a Petrusová. Vzpomnělo se také na již zesnulé kamarády – tři odešli do hutnického nebe právě v roce 2014.

Sese se zúčastnilo 21 z 29 aktivních členů cechu, hosté z řad zakládajících členů (viz výše) a perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Emil Kuchař.

Tradiční sese, jejíž součástí je mj. svěcení tupláku či rozprava mistrů Cechu, se nesla jako vždy v přátelském duchu a připomenula proběhlé akce 2014 a projednala program na rok 2015. Na sesi byli přijati dva noví mistři. Zakládající členové cechu připomněli některé své zážitky z hutě i ze sesí cechu, které v minulosti byly často velmi bouřlivé.

Mistři kromě výše zmíněných oficialit tradičně po dvou letech volili představenstvo, dva starší cechu a tři členy senátu. Do třech nejvyšších funkcí – slavný vysoký neomylný cechmistr, písař a strážce pokladu – byli zvoleni pánové Kunický, Prokop a Matějka.

Členská základna, program zasedání i zvyky se od založení Cechu výrazně změnily. Řízení již není tolik autoritářské jako dříve (možná na škodu zábavy), nápoj zvykový (tedy rum) již není obvyklým doplňkem pitného (pivního) režimu mistrů. Duch sounáležitosti s hutí a kamarády je však stále hlavním důvodem, proč se pravidelně schází a pokračuje v tradici zahájené právě před 40 lety.

Cech příbramských hutníků-olovářů je jedním z nejstarších dobrovolných profesních spolků na Příbramsku. Cech se řídí tzv. Cechovním řádem, regulemi a Pivním zákonem. Velmi úzce spolupracuje s Cechem příbramských horníků a hutníků.

Miroslav Jarolímek, mistr Cechu příbramských hutníků-olovářů

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.