textařské a redakční služby

Benefiční burza Adra pro Bednu bude akcí pro celou rodinu!

14.05.2015 12:48

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, které provozuje organizace Ponton, občanské sdružení, se má na co těšit. Během několika květnových dnů pro ni organizace ADRA o.p.s. uspořádá benefiční burzu i s doprovodným programem!

Akce se koná od 13. 5. do 19. 5. a je rozdělena na několik částí. Nejdříve proběhne ve dnech 13. a 14. 5. sběr oblečení v prostorách NZDM Bedna a také ve Farní Charitě Příbram. Hlavní program – samotná benefiční burza - se uskuteční v neděli 17. 5. v předsálí estrádního sálu v Kulturním domě v Příbrami. Během akce bude před kulturním domem probíhat doprovodný program pro děti – loutkové divadlo, zpívání, hry, soutěže nebo třeba žonglování. Lidé, kteří nedělní akci nestihnou, ještě mohou využít doprodeje ve dnech 18. a 19. 5. v přízemí kulturního domu. Na burze nenajdou návštěvníci jen použité věci, ale také věci zcela nové, např. šperky a oblečení značky H&M, které poskytla organizace Chance for Children.

S nápadem uspořádat akci pro NZDM Bedna přišla paní Anna Simaková z organizace ADRA o.p.s. Ona sama k akci dodává: „Leží mi na srdci práce s dětmi, kteří hledají kamaráda, který jim bude rozumět a pomůže jim v jejich životní cestě do neznámého světa, kde je tolik nástrah a zlého. Vždy jsem měla blízko k lidem, kteří dokáží lásku dávat tam, kde je zapotřebí. Bednu jsem si vybrala právě proto, že tuto práci dělá. Podobnou akci jsem již dvakrát organizovala na Sedlčansku“.

Bedna je sociální služba určená pro děti a mladé lidi ve věku od 11 do 20 let z Příbrami a blízkého okolí. Nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Je zde zázemí pro setkávání se s vrstevníky, široká škála volnočasových aktivit a možnost individuálního doučování. Děti a mladí lidé mohou v Bedně vyhledat radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné. V současné době ji využije v průměru 26 dětí a mladých lidí denně.

Výtěžek z benefiční akce bude v rámci veřejné sbírky použit na vybavení a provoz NZDM Bedna, a tak umožní lepší a kvalitnější práci s těmito dětmi a mladými lidmi. Na akci se podílí také Divadlo Antonína Dvořáka, které ji podpořilo poskytnutím prostoru a výlepem plakátů, Město Příbram poskytnutím prostor k doprodeji oblečení a společnost TeleSim spol. s r.o. tiskem letáků.

„Těšíme se na všechny, kterým není lhostejná práce s mladou generací, nebo si jen chtějí domů přinést něco pěkného,“ dodává koordinátorka NZDM Bedna Bc. Magdaléna Kočová.

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.