textařské a redakční služby

Alena Ženíšková: systém bydlení musí být pro občany motivující (NÁZOR)

21.04.2015 13:45

Město Příbram si nechává na základě výběrového řízení vypracovat Koncepci bydlení ve městě Příbram. Důvodem k zadání předmětné analýzy stávajícího stavu bydlení ve městě Příbram je zejména zmapovat:

- počty bytů ve vlastnictví města Příbram – otázka dalšího vlastnictví, struktury (z hlediska prostorové distribuce, velikosti apod.),
- využití bytů ve vlastnictví města Příbram (jakým kategoriím obyvatel, za jakých podmínek a případně s jakými doprovodnými aktivitami by město mělo byty přidělovat apod.),
- rozsah a podmínky, za kterých by mělo město Příbram zprostředkovávat nebo garantovat zajištění nájmu vhodných bytů od soukromých pronajímatelů pro domácnosti ohrožené ztrátou bydlení,
- stanovení vhodného počtu bytů pro seniory,
- zohlednění rozsahu sociálního bydlení,
- stanovení výše nájemného ,
- otázku startovacích bytů apod.

Dalším důvodem pro zpracování této analýzy jsou chystané legislativní změny. Například Zákon o sociálním bydlení  by měl začít platit již od ledna 2017. Podle tohoto zákona by lidé v tísni podle své situace měli mít možnost získat od obce krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt.

Tuto problematiku by měl řešit tzv. systém prostupného bydlení. Jedná se o motivující komplexní systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení, typem smlouvy, a jež jsou provázány s doprovodnými sociálními službami. Cílem je zajistit nájemní bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitní bydlení.

Podle místostarostky je důležité, že systém je prostupný obousměrně – jak nahoru, tak i dolů. Začíná stupněm 1: krizové (přechodné) ubytování. Následuje postup do stupně 2: tréninkové bydlení a vrcholí stupněm 3: což je dlouhodobé sociální bydlení: jeho parametry jsou nastaveny tak, aby umožnilo zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině.

Tento motivující systém nám umožní aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti dlouhodobě si udržet bydlení.

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Alena Ženíšková, místostarostka města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.